BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Adriano Alberti, Fabiana Schuelter-Trevisol, Betine Pinto Moehlecke Iser, Eliane Traebert, Viviane Freiberger, Leticia Ventura, Gislaine Tezza Rezin, Bruna Becker da Silva, Fabiana Meneghetti Dallacosta, Leoberto Grigollo, Paula Dias, Gracielle Fin, Josiane Aparecida De Jesus, Fabiane Pertille, Carina Rossoni, Ben Hur Soares, Rudy José Nodari Júnior, Clarissa Martinelli Comim 
World J Clin Cases 9(20):5358-5371. Published online Jul 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i20.5358
Minireviews
Case Control Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Systematic Reviews
Vinícius Remus Ballotin, Lucas Goldmann Bigarella, Ajacio Bandeira de Mello Brandão, Raul Angelo Balbinot, Silvana Sartori Balbinot, Jonathan Soldera 
World J Clin Cases 9(20):5490-5513. Published online Jul 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i20.5490
Meta-Analysis
Case Report
Mircea-Florin Costache, Raluca-Elena Arhirii, Simona-Juliette Mogos, Corina Lupascu-Ursulescu, Cezara-Ioana Litcanu, Adi-Ionut Ciumanghel, Catalina Cucu, Cristina-Mihaela Ghiciuc, Antoniu-Octavian Petris, Nicolae Danila 
World J Clin Cases 9(20):5575-5587. Published online Jul 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i20.5575
Zheng Zhou, Hong-Mei Luo, Jian Tang, Wu-Jun Xu, Bin-Hui Wang, Xu-Hui Peng, Heng Tan, Li Liu, Xiang-Yang Long, Yu-De Hong, Xiao-Bin Wu, Jian-Ping Wang, Bai-Qi Wang, Hai-Hui Xie, Yong Fang, Yong Luo, Rong Li, Yi Wang 
World J Clin Cases 9(20):5737-5743. Published online Jul 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i20.5737
Correction