BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Gbeminiyi Samuel, MaryKate Kratzer, Oghale Asagbra, Josef Kinderwater, Shiva Poola, Jennifer Udom, Karissa Lambert, Muna Mian, Eslam Ali 
World J Clin Cases 9(21):5850-5859. Published online Jul 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i21.5850
Observational Study
Wen-Juan Tang, Wen-Hui Hu, Ying Huang, Bing-Bing Wu, Xiao-Min Peng, Xiao-Wen Zhai, Xiao-Wen Qian, Zi-Qing Ye, Hai-Jiao Xia, Jie Wu, Jie-Ru Shi 
World J Clin Cases 9(21):5873-5888. Published online Jul 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i21.5873
Prospective Study
Randomized Controlled Trial
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Case Report
Xue Du, Yang Gao, Kai Kang, Yang Chong, Mei-Ling Zhang, Wei Yang, Chang-Song Wang, Xiang-Lin Meng, Dong-Sheng Fei, Qing-Qing Dai, Ming-Yan Zhao 
World J Clin Cases 9(21):5955-5962. Published online Jul 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i21.5955
Hwaseong Ryu, Jae-Yeon Hwang, Yong-Woo Kim, Tae-Un Kim, Joo-Yeon Jang, Su-Eun Park, Eu-Jeen Yang, Dong-Hoon Shin 
World J Clin Cases 9(21):6032-6040. Published online Jul 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i21.6032