BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Review
Katerina G Oikonomou, Panagiotis Papamichalis, Tilemachos Zafeiridis, Maria Xanthoudaki, Evangelia Papapostolou, Asimina Valsamaki, Konstantinos Bouliaris, Michail Papamichalis, Marios Karvouniaris, Panagiotis J Vlachostergios, Apostolia-Lemonia Skoura, Apostolos Komnos 
World J Clin Cases 9(19):4918-4938. Published online Jul 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i19.4918
Minireviews
Zhang-Ren Chen, Jing Liu, Zhi-Guo Liao, Jian Zhou, Hong-Wei Peng, Fei Gong, Jin-Fang Hu, Ying Zhou 
World J Clin Cases 9(19):4990-4997. Published online Jul 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i19.4990
Basic Study
Ning Jiang, Wei-Quan Zhang, Hong Dong, Ying-Tao Hao, Li-Ming Zhang, Lei Shan, Xiao-Dong Yang, Chuan-Liang Peng 
World J Clin Cases 9(19):5019-5027. Published online Jul 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i19.5019
Case Control Study
Retrospective Study
Xiao-Lin Lin, Dong-Sheng Zhang, Zhi-Ye Ju, Xiu-Ming Li, Yao-Zhu Zhang 
World J Clin Cases 9(19):5037-5045. Published online Jul 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i19.5037
Observational Study
Ting-Ting Wang, Bing Wen, Xiu-Nan Yu, Zhang-Ge Ji, Yi-Yong Sun, Ying Li, Shou-Lian Zhu, Yong-Liang Cao, Mei Wang, Xiang-Dong Jian, Tan Wang 
World J Clin Cases 9(19):5082-5091. Published online Jul 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i19.5082
Prospective Study
Randomized Controlled Trial
Systematic Reviews
Case Report
Yi-Feng Wu, Wan-Jun Yu, Yu-Hua Jiang, Yin Chen, Bo Zhang, Rui-Bing Zhen, Jun-Tao Zhang, Yi-Ping Wang, Qiang Li, Feng Xu, Yan-Jun Shi, Xian-Peng Li 
World J Clin Cases 9(19):5266-5269. Published online Jul 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i19.5266
Takumi Fujimura, Yohei Yamada, Tomoshige Umeyama, Yumi Kudo, Hiroki Kanamori, Teizaburo Mori, Takahiro Shimizu, Mototoshi Kato, Miho Kawaida, Naoki Hosoe, Yasushi Hasegawa, Kentaro Matsubara, Naoki Shimojima, Masahiro Shinoda, Hideaki Obara, Makoto Naganuma, Yuko Kitagawa, Ken Hoshino, Tatsuo Kuroda 
World J Clin Cases 9(19):5270-5279. Published online Jul 6, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i19.5270