BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Opinion Review
Mao-Lin Zhang, Long-Qing Ran, Meng-Jun Wu, Qin-Chen Jia, Zhi-Ming Qin, Yong G Peng 
World J Clin Cases 10(24):8436-8442. Published online Aug 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i24.8436
Minireviews
Daisuke Usuda, Risa Tanaka, Makoto Suzuki, Shintaro Shimozawa, Hayabusa Takano, Yuta Hotchi, Shungo Tokunaga, Ippei Osugi, Risa Katou, Sakurako Ito, Kentaro Mishima, Akihiko Kondo, Keiko Mizuno, Hiroki Takami, Takayuki Komatsu, Jiro Oba, Tomohisa Nomura, Manabu Sugita 
World J Clin Cases 10(24):8443-8449. Published online Aug 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i24.8443
Ignacio Garcia-Mansilla, Juan Pablo Zicaro, Ezequiel Fernando Martinez, Juan Astoul, Carlos Yacuzzi, Matias Costa-Paz 
World J Clin Cases 10(24):8474-8481. Published online Aug 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i24.8474
Clinical and Translational Research
Retrospective Study
Fabrizio D'Acapito, Leonardo Solaini, Daniela Di Pietrantonio, Francesca Tauceri, Maria Teresa Mirarchi, Elena Antelmi, Francesca Flamini, Alessio Amato, Massimo Framarini, Giorgio Ercolani 
World J Clin Cases 10(24):8556-8567. Published online Aug 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i24.8556
Clinical Trials Study
Observational Study
Prospective Study
Randomized Controlled Trial
Systematic Reviews
Case Report
Jia Zeng, Xiao-Peng Liu, Jia-Cheng Yi, Xiang Lu, Dan-Dan Liu, Yan-Qing Jiang, Yan-Bing Liu, Jian-Quan Tian 
World J Clin Cases 10(24):8667-8672. Published online Aug 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i24.8667
Kento Shionoya, Akiko Sasaki, Hidekazu Moriya, Karen Kimura, Takashi Nishino, Jun Kubota, Chihiro Sumida, Junichi Tasaki, Chikamasa Ichita, Makomo Makazu, Sakue Masuda, Kazuya Koizumi, Jun Kawachi, Toshitaka Tsukiyama, Makoto Kako 
World J Clin Cases 10(24):8686-8694. Published online Aug 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i24.8686
Takashi Murakami, Hiroaki Shimizu, Kazuto Yamazaki, Hiroyuki Nojima, Akihiro Usui, Chihiro Kosugi, Kiyohiko Shuto, Shuntaro Obi, Takahisa Sato, Masato Yamazaki, Keiji Koda 
World J Clin Cases 10(24):8709-8717. Published online Aug 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i24.8709
Letter to the Editor