BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Standard and Consensus
Review
Minireviews
Retrospective Study
Observational Study
Sami Akbulut, Adem Tuncer, Zeki Ogut, Tevfik Tolga Sahin, Cemalettin Koc, Emek Guldogan, Ertugrul Karabulut, Elif Seren Tanriverdi, Ali Ozer 
World J Clin Cases 10(29):10487-10500. Published online Oct 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i29.10487
Evidence-Based Medicine
Systematic Reviews
Case Report
Aleksandra Kaplina, Ekaterina Zaikova, Artem Ivanov, Yulia Volkova, Tatiana Alkhova, Vladimir Nikiforov, Alexander Latypov, Marina Khavkina, Tatiana Fedoseeva, Tatiana Pervunina, Yulia Skorobogatova, Svetlana Volkova, Vladimir Ulyantsev, Olga Kalinina, Stanislav Sitkin, Natalia Petrova 
World J Clin Cases 10(29):10583-10599. Published online Oct 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i29.10583
Xiao-Hu Meng, Le-Si Xie, Xu-Pin Xie, Yong-Chang Liu, Chang-Pin Huang, Lin-Jun Wang, Guo-Hui Zhang, Dong Xu, Xu-Chao Cai, Xin Fang 
World J Clin Cases 10(29):10606-10613. Published online Oct 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i29.10606
He-Bing Guo, Jian-Bo Tan, Yong-Chao Cui, Hao-Feng Xiong, Chuan-Sheng Li, Yu-Feng Liu, Yao Sun, Lin Pu, Pan Xiang, Ming Zhang, Jing-Jing Hao, Ning-Ning Yin, Xiao-Tong Hou, Jing-Yuan Liu 
World J Clin Cases 10(29):10614-10621. Published online Oct 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i29.10614
Hua-Jian Chen, De-Yuan Chen, Shao-Zhen Zhou, Ke-De Chi, Jun-Ze Wu, Fu-Li Huang 
World J Clin Cases 10(29):10647-10654. Published online Oct 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i29.10647
Yan Li, Jia-Hua Xing, Zheng Yang, Yu-Jian Xu, Xiang-Ye Yin, Yuan Chi, Yi-Chi Xu, Yu-Di Han, You-Bai Chen, Yan Han 
World J Clin Cases 10(29):10713-10720. Published online Oct 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i29.10713
Hao-Hao Li, Ming-Wang Liu, Yang-Fang Zhang, Bo-Ce Song, Zheng-Chuan Zhu, Fu-Hai Zhao 
World J Clin Cases 10(29):10721-10727. Published online Oct 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i29.10721
Jian-Ting Zeng, Yu Wang, Yang Wang, Zheng-Hua Luo, Zhou Qing, Yi Zhang, Yan-Lin Zhang, Jie-Feng Zhang, De-Wei Li, Xian-Zhang Luo 
World J Clin Cases 10(29):10811-10816. Published online Oct 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i29.10811
Letter to the Editor