BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Na-Na Guo, Hong-Liang Wang, Ming-Yan Zhao, Jian-Guo Li, Hai-Tao Liu, Ting-Xin Zhang, Xin-Yu Zhang, Yi-Jun Chu, Kai-Jiang Yu, Chang-Song Wang 
World J Clin Cases 10(5):1473-1484. Published online Feb 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i5.1473
Clinical and Translational Research
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Observational Study
Meta-Analysis
Case Report
Ashwag Yagoub Aloyouny, Afrah Jaber Alfaifi, Shahad Mohammed Aladhyani, Ahad Ali Alshalan, Hadeel Mohammed Alfayadh, Hend Mahmoud Salem 
World J Clin Cases 10(5):1617-1622. Published online Feb 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i5.1617