BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Maja Cigrovski Berkovic, Monika Ulamec, Sonja Marinovic, Ivan Balen, Anna Mrzljak 
World J Clin Cases 10(16):5124-5132. Published online Jun 6, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i16.5124
Minireviews
Clinical and Translational Research
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Gota Fujisawa, Ryota Niikura, Takuya Kawahara, Tetsuro Honda, Kenkei Hasatani, Naohiro Yoshida, Tsutomu Nishida, Tetsuya Sumiyoshi, Shu Kiyotoki, Takashi Ikeya, Masahiro Arai, Yoku Hayakawa, Takashi Kawai, Mitsuhiro Fujishiro 
World J Clin Cases 10(16):5253-5265. Published online Jun 6, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i16.5253
Observational Study
Yi-Xiong Huang, Zheng-Ming Xu, Li Zhao, Yi Cao, Yu Chen, Yi-Gang Qiu, Ying-Ming Liu, Peng-Yu Zhang, Jiang-Chun He, Tian-Chang Li 
World J Clin Cases 10(16):5266-5274. Published online Jun 6, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i16.5266
Prospective Study
Randomized Controlled Trial
Case Report
Jian-Jun Hua, Ming-Liang Ying, Zhen-Wei Chen, Cong Huang, Chu-Shan Zheng, Yu-Jun Wang 
World J Clin Cases 10(16):5331-5336. Published online Jun 6, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i16.5331
Jung Woo Choi, Chang Min Lee, Seong Je Kim, Se In Hah, Ji Yoon Kwak, Hyun Chin Cho, Chang Yoon Ha, Woon Tae Jung, Ok Jae Lee 
World J Clin Cases 10(16):5359-5364. Published online Jun 6, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i16.5359
Saijilafu, Suo-Yuan Li, Xiao Yu, Zhi-Qiang Li, Guang Yang, Jing-Huan Lv, Guang-Xiang Chen, Ren-Jie Xu 
World J Clin Cases 10(16):5373-5379. Published online Jun 6, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i16.5373
Letter to the Editor
Vasiliki E Georgakopoulou, Christos Damaskos, Pagona Sklapani, Nikolaos Trakas, Aikaterini Gkoufa 
World J Clin Cases 10(16):5510-5514. Published online Jun 6, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i16.5510