BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Minireviews
Clinical and Translational Research
Case Control Study
Retrospective Study
Wei Jiang, Xiao-Mao Long, Ke-Quan Wei, Si-Cong Li, Ze Zhang, Bang-Fu He, Hui Li 
World J Clin Cases 10(15):4810-4817. Published online May 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i15.4810
Clinical Trials Study
Damiano Caputo, Alessandro Coppola, Vincenzo La Vaccara, Roberto Passa, Ludovico Carbone, Massimo Ciccozzi, Silvia Angeletti, Roberto Coppola 
World J Clin Cases 10(15):4836-4842. Published online May 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i15.4836
Observational Study
Meta-Analysis
Case Report
Wei Yuan, Wen Huang, Lei Ren, Chen Xu, Li-Juan Luan, Jie Huang, An-Wei Xue, Yong Fang, Xiao-Dong Gao, Kun-Tang Shen, Jing-Huan Lv, Ying-Yong Hou 
World J Clin Cases 10(15):4878-4885. Published online May 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i15.4878
Ya-Nan Zhang, Mei-Hua Wang, Wen-Cheng Yu, Wei Cheng, Jin-Peng Cong, Xue-Peng Huang, Fang-Fang Wang 
World J Clin Cases 10(15):4949-4956. Published online May 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i15.4949
Yi-Hao Yang, Jia-Xiang Chen, Qiu-Yun Chen, Yu Wang, Yao-Bin Zhou, Hong-Wei Wang, Tao Yuan, Hong-Pu Sun, Lin Xie, Zhi-Hong Yao, Zuo-Zhang Yang 
World J Clin Cases 10(15):4957-4963. Published online May 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i15.4957
Hyun Yul Kim, Seungju Lee, Dong-il Kim, Chang Shin Jung, Jee Yeon Kim, Kyung Jin Nam, Ki Seok Choo, Youn Joo Jung 
World J Clin Cases 10(15):4964-4970. Published online May 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i15.4964
Hao-Chen Zhong, Zhao-Wei Sun, Guang-Hua Cao, Wei Zhao, Kai Ma, Bing-Yuan Zhang, Yu-Jie Feng 
World J Clin Cases 10(15):5036-5041. Published online May 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i15.5036
Tian-Hao Xie, Wen-Jun Zhao, Xiao-Long Li, Yan Hou, Xiong Wang, Jing Zhang, Xiu-Hua An, Li-Tao Liu 
World J Clin Cases 10(15):5051-5056. Published online May 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i15.5051
Su-Fei Pan, Yuan-Yuan Zhang, Xiao-Zhen Wang, Jing-Jing Sun, Shao-Ling Song, Yu-Rong Tang, Ji-Liang Wang 
World J Clin Cases 10(15):5082-5087. Published online May 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i15.5082
Wei-Wei He, Zhi-Xin Huang, Wen-Jing Wang, Yu-Lei Li, Qiu-Yuan Xia, Yong-Bin Qiu, Yi Shi, Hui-Ming Sun 
World J Clin Cases 10(15):5103-5110. Published online May 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i15.5103