BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Minireviews
Clinical and Translational Research
Case Control Study
Retrospective Study
Observational Study
Hao-Yu Wang, Qing-Kun Song, Zhen-Dong Yue, Lei Wang, Zhen-Hua Fan, Yi-Fan Wu, Cheng-Bin Dong, Yu Zhang, Ming-Ming Meng, Ke Zhang, Li Jiang, Hui-Guo Ding, Yue-Ning Zhang, Yong-Ping Yang, Fu-Quan Liu 
World J Clin Cases 10(14):4460-4469. Published online May 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i14.4460
Systematic Reviews
Case Report
Niccolò Orlandi, Francesco Cavallieri, Ilaria Grisendi, Antonio Romano, Reza Ghadirpour, Manuela Napoli, Claudio Moratti, Matteo Zanichelli, Rosario Pascarella, Franco Valzania, Marialuisa Zedde 
World J Clin Cases 10(14):4494-4501. Published online May 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i14.4494
Zilvinas Chomanskis, Raimondas Juskys, Saulius Cepkus, Justyna Dulko, Vaiva Hendrixson, Osvaldas Ruksenas, Saulius Rocka 
World J Clin Cases 10(14):4519-4527. Published online May 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i14.4519
Chang-Qing Xu, Xia-Ling Chen, Dong-Sheng Zhang, Jia-Wei Wang, Hong Yuan, Wei-Fan Chen, Han Xia, Zhong-Yin Zhang, Fu-Hua Peng 
World J Clin Cases 10(14):4601-4607. Published online May 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i14.4601
Chuan-Yu Yang, Xuan-Wu Chen, Dong Tang, Wen-Jun Yang, Xiao-Xiao Mi, Jun-Ping Shi, Wei-Dong Du 
World J Clin Cases 10(14):4661-4668. Published online May 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i14.4661
Letter to the Editor