BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Francisco Javier Pérez Lara, Maria Belen Jimenez Martinez, Francisco Pozo Muñoz, Andres Fontalba Navas, Rogelio Garcia Cisneros, Maria Jose Garcia Larrosa, Ignacio Garcia Delgado, Maria del Mar Callejon Gil 
World J Clin Cases 9(23):6582-6590. Published online Aug 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i23.6582
Review
Mostafa Alfishawy, Nso Nso, Mahmoud Nassar, Jonathan Ariyaratnam, Sakil Bhuiyan, Raheel S Siddiqui, Matthew Li, Howard Chung, Amira Al Balakosy, Ahmed Alqassieh, Tibor Fülöp, Vincent Rizzo, Ahmed Daoud, Karim M Soliman 
World J Clin Cases 9(23):6608-6623. Published online Aug 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i23.6608
Minireviews
Case Control Study
Lorena Elena Meliț, Cristina Oana Mărginean, Maria Oana Săsăran, Simona Mocan, Dana Valentina Ghiga, Alina Bogliş, Carmen Duicu 
World J Clin Cases 9(23):6686-6697. Published online Aug 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i23.6686
Retrospective Study
Systematic Reviews
Case Report
Ying Zhang, Wen-Bin Guan, Rui-Fen Wang, Wen-Wei Yu, Rui-Qi Jiang, Yi Liu, Li-Feng Wang, Jia Wang 
World J Clin Cases 9(23):6816-6823. Published online Aug 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i23.6816
Daniela Barros, Cecília Alvares, Teresa Alencar, Priscila Baqueiro, Augusto Marianno, Rafael Alves, Juliana Lenzi, Laura Ferreira Rezende, Patricia Lordelo 
World J Clin Cases 9(23):6839-6845. Published online Aug 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i23.6839
Daisuke Usuda, Toshihide Izumida, Nao Terada, Ryusho Sangen, Toshihiro Higashikawa, Sayumi Sekiguchi, Risa Tanaka, Makoto Suzuki, Yuta Hotchi, Shintaro Shimozawa, Shungo Tokunaga, Ippei Osugi, Risa Katou, Sakurako Ito, Suguru Asako, Yoshie Takagi, Kentaro Mishima, Akihiko Kondo, Keiko Mizuno, Hiroki Takami, Takayuki Komatsu, Jiro Oba, Tomohisa Nomura, Manabu Sugita, Yuji Kasamaki 
World J Clin Cases 9(23):6886-6899. Published online Aug 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i23.6886
Tadashi Nishimura, Tomohito Okano, Masahiro Naito, Chikashi Tsuji, Soichi Iwanaka, Yasumasa Sakakura, Taro Yasuma, Hajime Fujimoto, Corina N D'Alessandro-Gabazza, Yasuhiro Oomoto, Tetsu Kobayashi, Esteban C Gabazza, Hidenori Ibata 
World J Clin Cases 9(23):6922-6928. Published online Aug 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i23.6922