BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Adel Salah Bediwy, Mohammed Al-Biltagi, Nermin Kamal Saeed, Hosameldin A Bediwy, Reem Elbeltagi 
World J Clin Cases 11(5):989-999. Published online Feb 16, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i5.989
Retrospective Study
Maryam Salimi, Mohammad Bagher Heidari, Zohre Ravandi, Seyedarad Mosalamiaghili, Peyman Mirghaderi, Meisam Jafari Kafiabadi, Farsad Biglari, Amirhossein Salimi, Amir Sabaghzadeh Irani, Seyyed Saeed Khabiri 
World J Clin Cases 11(5):1000-1008. Published online Feb 16, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i5.1000
Observational Study
Case Report
Xin-Yue Wang, Zhi-Gui Zeng, Zhi-Jun Zhu, Lin Wei, Wei Qu, Ying Liu, Yu-Le Tan, Jun Wang, Hai-Ming Zhang, Wen Shi, Li-Ying Sun 
World J Clin Cases 11(5):1068-1076. Published online Feb 16, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i5.1068
Yun-Ting Lin, Yan-Na Cai, Tzer Hwu Ting, Li Liu, Chun-Hua Zeng, Ling Su, Min-Zhi Peng, Xiu-Zhen Li 
World J Clin Cases 11(5):1077-1085. Published online Feb 16, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i5.1077
Fan Jia, Han Lin, Yi-Long Li, Jin-Ling Zhang, Liang Tang, Peng-Tian Lu, Yu-Qing Wang, Yi-Feng Cui, Xiu-Hua Yang, Zhao-Yang Lu 
World J Clin Cases 11(5):1188-1197. Published online Feb 16, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i5.1188
Agnese Maria Fioretti, Tiziana Leopizzi, Daniele La Forgia, Pietro Scicchitano, Donato Oreste, Annarita Fanizzi, Raffaella Massafra, Stefano Oliva 
World J Clin Cases 11(5):1206-1216. Published online Feb 16, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i5.1206
Yong-Zheng Han, Yang Zhou, Ying Peng, Jin Zeng, Yu-Qing Zhao, Xiao-Ru Gao, Hong Zeng, Xiang-Yang Guo, Zheng-Qian Li 
World J Clin Cases 11(5):1217-1223. Published online Feb 16, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i5.1217