BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Case Control Study
Dimitra Ioanna Lampropoulou, Konstantinos Laschos, Gerasimos Aravantinos, Konstantinos Georgiou, Konstantinos Papiris, George Theodoropoulos, Maria Gazouli, Dimitrios Filippou 
World J Clin Cases 9(8):1785-1792. Published online Mar 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i8.1785
Retrospective Study
Observational Study
Case Report
Li Li, Guang-Yu Ying, Ya-Juan Tang, Hemmings Wu 
World J Clin Cases 9(8):1863-1870. Published online Mar 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i8.1863
Yan-Long Wang, Hong-Lin Zhang, Hao Du, Wei Wang, Hai-Feng Gao, Guang-Hai Yu, Yu Ren 
World J Clin Cases 9(8):1916-1922. Published online Mar 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i8.1916
Jun-Lin Wen, Qi-Zhe Sun, Zhou Cheng, Xiao-Zu Liao, Li-Qiang Wang, Yong Yuan, Jian-Wei Li, Liu-Sheng Hou, Wen-Jun Gao, Wei-Jia Wang, Wei-Yan Soh, Bin-Fei Li, Da-Qing Ma 
World J Clin Cases 9(8):1953-1967. Published online Mar 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i8.1953