BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Pei-Fen Chen, Xia-Xia Yu, Yi-Peng Liu, Di Ren, Min Shen, Bing-Sheng Huang, Jun-Ling Gao, Zheng-Yang Huang, Ming Wu, Wei-Yan Wang, Li Chen, Xia Shi, Zhao-Qing Wang, Ying-Xia Liu, Lei Liu, Yong Liu 
World J Clin Cases 8(24):6252-6263. Published online Dec 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i24.6252
Rie Sugimoto, Masayuki Furukawa, Takeshi Senju, Yoshihusa Aratake, Mototsugu Shimokawa, Yuki Tanaka, Hiroki Inada, Tatsuya Noguchi, Lingaku Lee, Masami Miki, Yuji Maruyama, Risa Hashimoto, Terumasa Hisano 
World J Clin Cases 8(24):6264-6273. Published online Dec 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i24.6264
Clinical Trials Study
Observational Study
Xiao-Yu Li, Kai-Yue Ji, Yu-Hu Qu, Juan-Juan Zheng, Ying-Jie Guo, Cui-Ping Zhang, Kun-Peng Zhang 
World J Clin Cases 8(24):6296-6305. Published online Dec 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i24.6296
Prospective Study
Case Report
Yang Zhang, Xiao-Jun Shi, Xian-Cui Zhang, Xing-Jie Zhao, Jun-Xiang Li, Lin-Heng Wang, Chun-E Xie, Yu-Yue Liu, Yun-Liang Wang 
World J Clin Cases 8(24):6537-6545. Published online Dec 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i24.6537