BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Antonio Colecchia, Lorenza Sandri, Simona Capodicasa, Amanda Vestito, Giuseppe Mazzella, Tommaso Staniscia, Enrico Roda, Davide Festi 
World J Gastroenterol 9(7):1385-1389. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1385
Esophageal Cancer
Jian-Hui Zhang, Yan Li, Rui Wang, Helen Geddert, Wei Guo, Deng-Gui Wen, Zhi-Feng Chen, Li-Zhen Wei, Gang Kuang, Ming He, Li-Wei Zhang, Ming-Li Wu, Shi-Jie Wang 
World J Gastroenterol 9(7):1390-1393. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1390
Gastric Cancer
Mari Leppilampi, Juha Saarnio, Tuomo J. Karttunen, Jyrki Kivelä, Silvia Pastoreková, Jaromir Pastorek, Abdul Waheed, William S. Sly, Seppo Parkkila 
World J Gastroenterol 9(7):1398-1403. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1398
Feng Chen, Yi-Cheng Ni, Kai-Er Zheng, Sheng-Hong Ju, Jun Sun, Xi-Long Ou, Man-Hua Xu, Hao Zhang, Guy Marchal 
World J Gastroenterol 9(7):1404-1408. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1404
Yong-Bin Ding, Guo-Yu Chen, Jian-Guo Xia, Xi-Wei Zang, Hong-Yu Yang, Li Yang 
World J Gastroenterol 9(7):1409-1414. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1409
Hua-Chuan Zheng, Jin-Min Sun, Zheng-Li Wei, Xue-Fei Yang, Yin-Chang Zhang, Yan Xin 
World J Gastroenterol 9(7):1415-1420. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1415
Jian-Jun Du, Ke-Feng Dou, Shu-You Peng, Bing-Zhi Qian, Hua-Sheng Xiao, Feng Liu, Wei-Zhong Wang, Wen-Xian Guan, Zhi-Qing Gao, Ying-Bin Liu, Ze-Guang Han 
World J Gastroenterol 9(7):1431-1434. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1431
Jian-Jun Du, Ke-Feng Dou, Shu-You Peng, Hua-Sheng Xiao, Wei-Zhong Wang, Wen-Xian Guan, Zhong-Hua Wang, Zhi-Qing Gao, Ying-Bin Liu 
World J Gastroenterol 9(7):1439-1443. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1439
Liver Cancer
Li-Mei Qiu, Wen-Jian Li, Xin-Yue Pang, Qing-Xiang Gao, Yan Feng, Li-Bin Zhou, Gao-Hua Zhang 
World J Gastroenterol 9(7):1450-1454. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1450
Jun-Fei Jin, Liu-Di Yuan, Li Liu, Zhu-Jiang Zhao, Wei Xie 
World J Gastroenterol 9(7):1455-1459. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1455
Zhi-Ren Zhang, Shun-Qing Xu, Xi Sun, Yong-Jun Xu, Xiao-Kun Cai, Zhi-Wei Liu, Xiang-Lin Tan, Yi-Kai Zhou, Jun-Yue Zhang, Hong Yan 
World J Gastroenterol 9(7):1460-1464. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1460
Li-Wang Zhang, Jun Ren, Liang Zhang, Hong-Mei Zhang, Bin Jin, Bo-Rong Pan, Xiao-Ming Si, Yan-Jun Zhang, Zhong-Hua Wang, Yang-Lin Pan, Stephen M Festein 
World J Gastroenterol 9(7):1465-1468. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1465
Fabio Grizzi, Barbara Franceschini, Maurizio Chiriva-Internati, Young Liu, Paul L. Hermonat, Nicola Dioguardi 
World J Gastroenterol 9(7):1469-1473. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1469
Colorectal Cancer
Zong-Guang Zhou, Zhao Wang, Yong-Yang Yu, Ye Shu, Zhong Cheng, Li Li, Wen-Zhang Lei, Tian-Cai Wang 
World J Gastroenterol 9(7):1477-1481. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1477
Viral Hepatitis
Carlo Fabbri, M. Francesca Jaboli, Silvia Giovanelli, Francesco Azzaroli, Alessandro Pezzoli, Esterita Accogli, Stefania Liva, Giovanni Nigro, Anna Miracolo, Davide Festi, Antonio Colecchia, Marco Montagnani, Enrico Roda, Giuseppe Mazzella 
World J Gastroenterol 9(7):1487-1490. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1487
M. Francesca Jaboli, Carlo Fabbri, Stefania Liva, Francesco Azzaroli, Giovanni Nigro, Silvia Giovanelli, Francesco Ferrara, Anna Miracolo, Sabrina Marchetto, Marco Montagnani, Antonio Colecchia, Davide Festi, Letizia Bacchi Reggiani, Enrico Roda, Giuseppe Mazzella 
World J Gastroenterol 9(7):1491-1495. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1491
Xiao-Mao Li, Yue-Bo Yang, Hong-Ying Hou, Zhong-Jie Shi, Hui-Min Shen, Ben-Qi Teng, Ai-Min Li, Min-Feng Shi, Ling Zou 
World J Gastroenterol 9(7):1501-1503. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1501
Wei-Dong Gong, Jun Liu, Jin Ding, Ya Zhao, Ying-Hui Li, Cai-Fang Xue 
World J Gastroenterol 9(7):1504-1507. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1504
Zhong-Jun Shao, De-Zhong Xu, Yong-Ping Yan, Jing-Hua Li, Jing-Xia Zhang, Zhi-Ying Zhang, Bo-Rong Pan 
World J Gastroenterol 9(7):1508-1511. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1508
Chuan-Lin Ding, Kun Yao, Tian-Tai Zhang, Feng Zhou, Lin Xu, Jiang-Ying Xu 
World J Gastroenterol 9(7):1512-1515. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1512
Chang-Zheng Song, Zeng-Liang Bai, Chang-Cheng Song, Qing-Wei Wang 
World J Gastroenterol 9(7):1521-1524. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1521
Jin Ding, Jun Liu, Cai-Fang Xue, Wei-Dong Gong, Ying-Hui Li, Ya Zhao 
World J Gastroenterol 9(7):1525-1528. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1525
H. Pylori
Yung-Chih Lai, Teh-Hong Wang, Shih-Hung Huang, Sien-Sing Yang, Chi-Hwa Wu, Tzen-Kwan Chen, Chia-Long Lee 
World J Gastroenterol 9(7):1537-1540. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1537
Basic Research
Shou-Chuan Shih, Yann-Jinn Lee, Hsin-Fu Liu, Ching-Wen Dang, Shih-Chuan Chang, Shee-Chan Lin, Chin-Roa Kao 
World J Gastroenterol 9(7):1541-1544. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1541
Xiao-Ling Wu, Wei-Zheng Zeng, Pi-Long Wang, Chun-Tao Lei, Ming-De Jiang, Xiao-Bin Chen, Yong Zhang, Hui Xu, Zhao Wang 
World J Gastroenterol 9(7):1559-1562. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1559
Jin-Lian Chen, Tong Zhou, Wei-Xiong Chen, Jin-Shui Zhu, Ni-Wei Chen, Ming-Jun Zhang, Yun-Lin Wu 
World J Gastroenterol 9(7):1563-1566. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1563
Wei Zhou, Zhi-Wei Jiang, Jie Tian, Jun Jiang, Ning Li, Jie-Shou Li 
World J Gastroenterol 9(7):1567-1570. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1567
Xin-Juan Kong, Yu-Hu Song, Ju-Sheng Lin, Huan-Jun Huang, Nan-Xia Wang, Nan-Zhi Liu, Bin Li, You-Xin Jin 
World J Gastroenterol 9(7):1571-1575. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1571
Clinical Research
Kantarceken Bulent, Aladag Murat, Atik Esin, Koksal Fatih, Harputluoglu MMMurat, Harputluoglu Hakan, Karincaoglu Melih, Ates Mehmet, Yildirim Bulent, Hilmioglu Fatih 
World J Gastroenterol 9(7):1580-1583. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1580
Brief Reports
Jaques Waisberg, Rogério T. Palma, Luís Contim Neto, Lourdes C. Martins, Maurício S. L. Oliveira, Carlos A. Nagashima, Antonio C. Godoy, Fabio S. Goffi 
World J Gastroenterol 9(7):1589-1593. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1589
Kun Chen, Jiong-Liang Qiu, Yang Zhang, Yu-Wan Zhao 
World J Gastroenterol 9(7):1598-1600. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1598
Jin-Lian Chen, Wei-Xiong Chen, Jin-Shui Zhu, Ni-Wei Chen, Tong Zhou, Ming Yao, Dong-Qing Zhang, Yun-Lin Wu 
World J Gastroenterol 9(7):1607-1610. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1607
Ze-Li Gao, Xiao-Hong Gu, Feng-Tao Cheng, Fo-Hu Jiang 
World J Gastroenterol 9(7):1615-1617. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1615
Cheng-Hsin Chu, Shee-Chan Lin, Shou-Chuan Shih, Chin-Roa Kao, Sun-Yen Chou 
World J Gastroenterol 9(7):1618-1620. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1618
Chao-Pin Li, Yu-Bao Cui, Jian Wang, Qing-Gui Yang, Ye Tian 
World J Gastroenterol 9(7):1621-1624. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1621
Zhen-Yu Yin, Xiao-Dong Ni, Feng Jiang, Ning Li, You-Sheng Li, Jie-Shou Li 
World J Gastroenterol 9(7):1625-1628. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1625
Li-Hua Hou, Gui-Xin Du, Rong-Bin Guan, Yi-Gang Tong, Hai-Tao Wang 
World J Gastroenterol 9(7):1629-1632. Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1629