BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Qing-He Nie, Xin-Dong Luo, Jian-Zhong Zhang, Qin Su 
World J Gastroenterol 9(8):1635-1645. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1635
Chang-Qing Zheng, Gang-Zheng Hu, Zhao-Shu Zeng, Lian-Jie Lin, Gin-Ge Gu 
World J Gastroenterol 9(8):1646-1656. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1646
Quan-Chu Wang, Qing-He Nie, Zhi-Hua Feng 
World J Gastroenterol 9(8):1657-1661. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1657
Gastric Cancer
Hua-Chuan Zheng, Yi-Ling Li, Jin-Min Sun, Xue-Fei Yang, Xiao-Han Li, Wei-Guo Jiang, Yin-Chang Zhang, Yan Xin 
World J Gastroenterol 9(8):1662-1666. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1662
Liver Cancer
Yu-Long Liang, Ting-Wen Lei, Heng Wu, Jian-Min Su, Li-Ying Wang, Qun-Ying Lei, Xi-Liang Zha 
World J Gastroenterol 9(8):1689-1696. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1689
Wu Ji, Jie-Shou Li, Ling-Tang Li, Wu-Hong Liu, Kuan-Sheng Ma, Xiang-Tian Wang, Zhen-Ping He, Jia-Hong Dong 
World J Gastroenterol 9(8):1702-1706. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1702
Colorectal Cancer
Yu-Jie Yang, Ya-Li Zhang, Xu Li, Han-Lei Dan, Zhuo-Sheng Lai, Ji-De Wang, Qun-Ying Wang, Hai-Hong Cui, Yong Sun, Ya-Dong Wang 
World J Gastroenterol 9(8):1707-1712. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1707
Wei Yan, Wen-Liang Wang, Feng Zhu, Sheng-Quan Chen, Qing-Long Li, Li Wang 
World J Gastroenterol 9(8):1719-1724. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1719
Xiao-Mei Zhang, Shou-Rong Sheng, Xiao-Yan Wang, Jie-Ru Wang, Jiang Li 
World J Gastroenterol 9(8):1729-1733. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1729
Xue-Nong Li, Yan-Qing Ding, Guo-Bing Liu 
World J Gastroenterol 9(8):1734-1738. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1734
Viral Hepatitis
Wan-Fu Zhu, Li-Min Yin, Peng Li, Jian Huang, Hui Zhuang 
World J Gastroenterol 9(8):1739-1742. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1739
H. Pylori
Wen Qiao, Jia-Lu Hu, Bing Xiao, Kai-Chun Wu, Dao-Rong Peng, John C Atherton, Hui Xue 
World J Gastroenterol 9(8):1762-1766. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1762
Basic Research
Jin-Sheng Guo, Chi-Hin Cho, Wei-Ping Wang, Xi-Zhong Shen, Chuen-Lung Cheng, Marcel Wing Leung Koo 
World J Gastroenterol 9(8):1767-1771. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1767
Shi-Nan Nie, Xiao-Ming Qian, Xue-Hao Wu, Shi-Yu Yang, Wen-Jie Tang, Bao-Hua Xu, Fang Huang, Xin Lin, Dong-Yan Sun, Hai-Chen Sun, Zhao-Shen Li 
World J Gastroenterol 9(8):1772-1776. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1772
Ke-Jun Nan, Chun-Li Li, Yong-Chang Wei, Chen-Guang Sui, Zhao Jing, Hai-Xia Qin, Li-Jun Zhao, Bo-Rong Pan 
World J Gastroenterol 9(8):1777-1780. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1777
Zhou Wang, Wei-Wen Chen, Ru-Liu Li, Bin Wen, Jing-Bo Sun 
World J Gastroenterol 9(8):1786-1790. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1786
Hai-Ming Yang, Jie Wu, Jin-Yi Li, Lin Gu, Min-Fei Zhou 
World J Gastroenterol 9(8):1791-1794. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1791
Yong Song, Yi Shi, Li-Hua Ao, Alden H. Harken, Xian-Zhong Meng 
World J Gastroenterol 9(8):1799-1803. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1799
Clinical Research
Li Wang, Gong-Huan Yang, Xing-Hua Lu, Zheng-Jing Huang, Hui Li 
World J Gastroenterol 9(8):1819-1823. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1819
Brief Reports
Fariborz Mansour-Ghanaei, Najaf Dehbashi, Kamyar Yazdanparast, Afshin Shafaghi 
World J Gastroenterol 9(8):1832-1833. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1832
Sebnem Ustun, Hande Dagci, Umit Aksoy, Yuksel Guruz, Galip Ersoz 
World J Gastroenterol 9(8):1834-1835. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1834
Ning Ren, Lun-Xiu Qin, Zhao-You Tang, Zhi-Quan Wu, Jia Fan 
World J Gastroenterol 9(8):1856-1858. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1856
Ming-Guo Tian, Wei-Jin Shi, Xin-Yuan Wen, Hai-Wen Yu, Jing-Shan Huo, Dong-Feng Zhou 
World J Gastroenterol 9(8):1871-1873. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1871
Ning-Li Chai, Lei Dong, Zong-Fang Li, Ke-Xin Du, Jian-Hua Wang, Li-Kun Yan, Xi-Lin Dong 
World J Gastroenterol 9(8):1874-1877. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1874
Lu-Nan Yan, Wei Wang, Bo Li, Shi-Chun Lu, Tian-Fu Wen, Qi-Yuan Lin, Yong Zeng, Nan-Sheng Cheng, Ji-Chun Zhao, Yue-Meng Dai 
World J Gastroenterol 9(8):1881-1883. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1881