BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Retrospective Cohort Study
Muhammad Zubair Khan, Kirtenkumar Patel, Krunalkumar A Patel, Rajkumar Doshi, Vraj Shah, Devina Adalja, Zainulabedin Waqar, Sona Franklin, Neelesh Gupta, Muhammad Hamdan Gul, Shruti Jesani, Steven Kutalek, Vincent Figueredo 
World J Clin Cases 9(14):3252-3264. Published online May 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i14.3252
Retrospective Study
Wei-Yuan Fang, Kuerbanjiang Abuduxikuer, Peng Shi, Yi-Ling Qiu, Jing Zhao, Yu-Chuan Li, Xue-Yuan Zhang, Neng-Li Wang, Xin-Bao Xie, Yi Lu, A S Knisely, Jian-She Wang 
World J Clin Cases 9(14):3273-3286. Published online May 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i14.3273
Observational Study
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Case Report
Zhi-Wei Wu, Yu Sha, Qing Chen, Juan Hou, Yan Sun, Wang-Kun Lu, Jing Chen, Li-Jiang Yu 
World J Clin Cases 9(14):3350-3355. Published online May 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i14.3350
Alberto Meyer, Bárbara J Carvalho, Kayo AA Medeiros, Leonardo Z Pipek, Fernanda S Nascimento, Milena O Suzuki, João VT Munhoz, Leandro R Iuamoto, Luiz A Carneiro-D'Alburquerque, Wellington Andraus 
World J Clin Cases 9(14):3418-3423. Published online May 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i14.3418
Xin-Yu Miao, Xian-Ling Wang, Zhao-Hui Lyu, Jian-Ming Ba, Yu Pei, Jing-Tao Dou, Wei-Jun Gu, Jin Du, Qing-Hua Guo, Kang Chen, Yi-Ming Mu 
World J Clin Cases 9(14):3478-3486. Published online May 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i14.3478