BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Chang-Song Wang, Yang Gao, Kai Kang, Dong-Sheng Fei, Xiang-Lin Meng, Hai-Tao Liu, Yun-Peng Luo, Wei Yang, Qing-Qing Dai, Yan Gao, Ming-Yan Zhao, Kai-Jiang Yu 
World J Clin Cases 9(12):2696-2702. Published online Apr 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i12.2696
Clinical and Translational Research
Retrospective Study
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Case Report
Masahiro Yura, Kazuo Koyanagi, Asuka Hara, Keita Hayashi, Yuki Tajima, Yasushi Kaneko, Hiroto Fujisaki, Akira Hirata, Kiminori Takano, Kumiko Hongo, Kikuo Yo, Kimiyasu Yoneyama, Yoshifumi Tamai, Reiko Dehari, Motohito Nakagawa 
World J Clin Cases 9(12):2801-2810. Published online Apr 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i12.2801