BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Chang-Song Wang, Yang Gao, Kai Kang, Dong-Sheng Fei, Xiang-Lin Meng, Hai-Tao Liu, Yun-Peng Luo, Wei Yang, Qing-Qing Dai, Yan Gao, Ming-Yan Zhao, Kai-Jiang Yu 
World J Clin Cases 9(12):2696-2702. Published online Apr 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i12.2696
Clinical and Translational Research
Retrospective Study
Xuan Shi, Yu-Tao Cai, Xian Cai, Xiu-Lan Wen, Jing-Yan Wang, Wen-Cheng Ma, Jun Shen, Jin-Xia Wu, Hai-Yan Liu, Jing Sun, Pei-Qin He, Yan Lin, Dan-Yang Zhao, Pei-Qing Li 
World J Clin Cases 9(12):2731-2738. Published online Apr 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i12.2731
Systematic Reviews
Maddalena Zippi, Sirio Fiorino, Roberta Budriesi, Matteo Micucci, Ivan Corazza, Roberta Pica, Dario de Biase, Claudio Giuseppe Gallo, Wandong Hong 
World J Clin Cases 9(12):2763-2777. Published online Apr 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i12.2763
Meta-Analysis
Case Report
Masahiro Yura, Kazuo Koyanagi, Asuka Hara, Keita Hayashi, Yuki Tajima, Yasushi Kaneko, Hiroto Fujisaki, Akira Hirata, Kiminori Takano, Kumiko Hongo, Kikuo Yo, Kimiyasu Yoneyama, Yoshifumi Tamai, Reiko Dehari, Motohito Nakagawa 
World J Clin Cases 9(12):2801-2810. Published online Apr 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i12.2801
Alessio Tognarelli, Lorenzo Faggioni, Anna Paola Erba, Pinuccia Faviana, Jacopo Durante, Francesca Manassero, Cesare Selli 
World J Clin Cases 9(12):2868-2873. Published online Apr 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i12.2868
Toshihiro Uchihashi, Shingo Kodama, Akinari Sugauchi, Shinichiro Hiraoka, Katsutoshi Hirose, Yu Usami, Susumu Tanaka, Mikihiko Kogo 
World J Clin Cases 9(12):2908-2915. Published online Apr 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i12.2908
Qiao-Bo Ye, Qin-Feng Huang, Yao-Chang Luo, Yi-Lei Wen, Zi-Kun Chen, Ai-Ling Wei 
World J Clin Cases 9(12):2937-2943. Published online Apr 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i12.2937