BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Evidence Review
Review
Minireviews
Jing-Jing Deng, Cai-Ling Zhang, Dian-Wen Liu, Tao Huang, Jian Xu, Qing-Yan Liu, Yue-Nong Zhang 
World J Clin Cases 11(10):2160-2167. Published online Apr 6, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i10.2160
Jin Sun, Zhen-Dong Yang, Xiong Xie, Li Li, Hua-Song Zeng, Bo Gong, Jian-Qiang Xu, Ji-Hong Wu, Bei-Bei Qu, Guo-Wei Song 
World J Clin Cases 11(10):2168-2180. Published online Apr 6, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i10.2168
Retrospective Study
Konstantin V Kozlov, Konstantin V Zhdanov, Anna K Ratnikova, Vyacheslav A Ratnikov, Artem V Tishkov, Vladimir Grinevich, Yuriy A Kravchuk, Panteley I Miklush, Polina O Nikiforova, Vera V Gordienko, Alexander F Popov, Boris G Andryukov 
World J Clin Cases 11(10):2226-2236. Published online Apr 6, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i10.2226
Observational Study
Case Report
Cong-An Wang, Hong-Fei Zhao, Jing Ju, Li Kong, Cheng-Jiao Sun, Yue-Kun Zheng, Feng Zhang, Guang-Jian Hou, Chen-Chen Guo, Sheng-Nan Cao, Dan-Dan Wang, Bin Shi 
World J Clin Cases 11(10):2308-2314. Published online Apr 6, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i10.2308