BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Daisuke Usuda, Toshihiro Higashikawa, Yuta Hotchi, Kenki Usami, Shintaro Shimozawa, Shungo Tokunaga, Ippei Osugi, Risa Katou, Sakurako Ito, Toshihiko Yoshizawa, Suguru Asako, Kentaro Mishima, Akihiko Kondo, Keiko Mizuno, Hiroki Takami, Takayuki Komatsu, Jiro Oba, Tomohisa Nomura, Manabu Sugita 
World J Clin Cases 9(27):7963-7972. Published online Sep 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i27.7963
Review
Minireviews
Mahmoud Nassar, Nso Nso, Jonathan Ariyaratnam, Jasmine Sandhu, Mahmoud Mohamed, Bahaaeldin Baraka, Atif Ibrahim, Mostafa Alfishawy, David Zheng, Harangad Bhangoo, Karim M Soliman, Matthew Li, Vincent Rizzo, Ahmed Daoud 
World J Clin Cases 9(27):7986-7997. Published online Sep 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i27.7986
Case Control Study
Yin Sun, Zhong-Zhou Shen, Fei-Ling Huang, Yu Jiang, Ya-Wen Wang, Su-Han Zhang, Shuai Ma, Jun-Tao Liu, Yong-Le Zhan, Hang Lin, Yun-Li Chen, Ying-Jie Shi, Liang-Kun Ma 
World J Clin Cases 9(27):8008-8019. Published online Sep 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i27.8008
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Case Report
Peng-Fei Zhao, Rong Zeng, Xiao-Yu Qiu, He-Yu Ding, Han Lv, Xiao-Shuai Li, Guo-Peng Wang, Dong Li, Shu-Sheng Gong, Zhen-Chang Wang 
World J Clin Cases 9(27):8097-8103. Published online Sep 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i27.8097