BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Review
Minireviews
Hai-Yuan Liu, Shuai-Peng Zhang, Cheng-Xin Zhang, Qing-Yun Gao, Yu-Yong Liu, Sheng-Lin Ge 
World J Clin Cases 11(14):3140-3147. Published online May 16, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i14.3140
Case Control Study
Retrospective Study
Observational Study
Ligia Yukie Sassaki, Adalberta Lima Martins, Rodrigo Galhardi-Gasparini, Rogerio Saad-Hossne, Alessandra Mileni Versut Ritter, Tania Biatti Barreto, Taciana Marcolino, Bruno Balula, Claudia Yang-Santos 
World J Clin Cases 11(14):3224-3237. Published online May 16, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i14.3224
Randomized Controlled Trial
Case Report
Marília Bortoluz Rech, Eduarda Renz da-Cruz, Karina Salgado, Raul Angelo Balbinot, Silvana Sartori Balbinot, Jonathan Soldera 
World J Clin Cases 11(14):3282-3287. Published online May 16, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i14.3282
Le Ding, Ting-Ting Huang, Guo-Huan Ying, Shang-Yu Wang, Hai-Feng Xu, Hao Qian, Faiza Rahman, Xiao-Peng Lu, Hu Guo, Guo Zheng, Gang Zhang 
World J Clin Cases 11(14):3340-3350. Published online May 16, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i14.3340