BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Martina D'Agostin, Chiara Di Sipio Morgia, Giovanni Vento, Stefano Nobile 
World J Clin Cases 11(13):2855-2863. Published online May 6, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i13.2855
Review
Maria Caterina Pace, Antonio Corrente, Maria Beatrice Passavanti, Pasquale Sansone, Stephen Petrou, Sebastiano Leone, Marco Fiore 
World J Clin Cases 11(13):2874-2889. Published online May 6, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i13.2874
Minireviews
Xiao Ying Khor, Joseph M Pappachan, Mohammad Sadiq Jeeyavudeen 
World J Clin Cases 11(13):2890-2902. Published online May 6, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i13.2890
Rong-Peng Dong, Qi Zhang, Li-Li Yang, Xue-Liang Cheng, Jian-Wu Zhao 
World J Clin Cases 11(13):2903-2915. Published online May 6, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i13.2903
Case Control Study
Retrospective Study
Observational Study
Systematic Reviews
Ana Rute Preis Silva, Augusto Vanni Bodanezi, Emanuely Silva Chrun, Mariah Luz Lisboa, Alessandra R de Camargo, Etiene Andrade Munhoz 
World J Clin Cases 11(13):2966-2980. Published online May 6, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i13.2966
Meta-Analysis
Case Report
Chiara Mazzone, Maria Sofia, Iacopo Sarvà, Giorgia Litrico, Andrea Maria Luca Di Stefano, Gaetano La Greca, Saverio Latteri 
World J Clin Cases 11(13):3002-3009. Published online May 6, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i13.3002
Li-Ying Zhang, Yi-Rong Gan, Yan-Zhen Wang, Ding-Xiong Xie, Zong-Ke Kou, Xiao-Qing Kou, Yun-Long Zhang, Bing Li, Rui Mao, Tian-Xiang Liang, Jing Xie, Jian-Jian Jin, Jin-Mei Yang 
World J Clin Cases 11(13):3045-3051. Published online May 6, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i13.3045
Tian-Yi Lan, Zi-Han Wang, Wei-Ping Kong, Jin-Ping Wang, Nan Zhang, Di-Er Jin, Jing Luo, Qing-Wen Tao, Ze-Ran Yan 
World J Clin Cases 11(13):3092-3098. Published online May 6, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i13.3092
Zhao-Hong Yan, Zhen-Lan li, Xiao-Wei Chen, Ya-Wen Lian, Li-Xin Liu, Hao-Yang Duan 
World J Clin Cases 11(13):3099-3104. Published online May 6, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i13.3099