BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Yu-Wei Zhang, Liu-Song Ding, Mao-De Lai 
World J Gastroenterol 9(12):2635-2641. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2635
Esophageal Cancer
Cong-Mei Wu, Tian-Hua Huang, Qing-Dong Xie, De-Sheng Wu, Xiao-Hu Xu 
World J Gastroenterol 9(12):2650-2653. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2650
Jian-Hui Zhang, Xia Jin, Yan Li, Rui Wang, Wei Guo, Na Wang, Deng-Gui Wen, Zhi-Feng Chen, Gang Kuang, Li-Zhen Wei, Shi-Jie Wang 
World J Gastroenterol 9(12):2654-2657. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2654
Gastric Cancer
Ji Zhang, Xiang-Qian Su, Xiao-Jiang Wu, Ya-Hang Liu, Hua Wang, Xiang-Nong Zong, Yi Wang, Jia-Fu Ji 
World J Gastroenterol 9(12):2658-2661. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2658
Chong Lu, Hui-Mian Xu, Qun Ren, Yang Ao, Zhen-Ning Wang, Xue Ao, Li Jiang, Yang Luo, Xue Zhang 
World J Gastroenterol 9(12):2662-2665. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2662
Liver Cancer
Yung-Chih Lai, Cheng-Yen Shih, Chin-Ming Jeng, Sien-Sing Yang, Jui-Ting Hu, Yung-Chuan Sung, Han-Ting Liu, Shaw-Min Hou, Chi-Hwa Wu, Tzen-Kwan Chen 
World J Gastroenterol 9(12):2666-2670. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2666
Xiao-Zhong Wang, Xiao-Chun Chen, Yun-Xin Chen, Li-Juan Zhang, Dan Li, Feng-Lin Chen, Zhi-Xin Chen, Hong-Ying Chen, Qi-Ming Tao 
World J Gastroenterol 9(12):2671-2675. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2671
Jun Qian, Daryusch Vossoughi, Dirk Woitaschek, Elsie Oppermann, Wolf O. Bechstein, Wei-Yong Li, Gan-Sheng Feng, Thomas Vogl 
World J Gastroenterol 9(12):2676-2680. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2676
Ke-Cheng Xu, Li-Zhi Niu, Wei-Bin He, Zi-Qian Guo, Yi-Ze Hu, Jian-Sheng Zuo 
World J Gastroenterol 9(12):2686-2689. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2686
Colorectal Cancer
Jian-Kun Hu, Zong-Guang Zhou, Zhi-Xin Chen, Lan-Lan Wang, Yong-Yang Yu, Jin Liu, Bo Zhang, Li Li, Ye Shu, Jia-Ping Chen 
World J Gastroenterol 9(12):2690-2694. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2690
Viral Hepatitis
Henry Lik-Yuen Chan, May-Ling Wong, Alex Yui Hui, Angel Mei-Ling Chim, Ada Mei-Ling Tse, Lawrence Cheung-Tsui Hung, Francis Ka-Leung Chan, Joseph Jao-Yiu Sung 
World J Gastroenterol 9(12):2695-2697. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2695
Huseyin Gunduz, Oguz Karabay, Ali Tamer, Resat Özaras, Ali Mert, Ömer Fehmi Tabak 
World J Gastroenterol 9(12):2698-2700. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2698
H Pylori
Hiroshi Ohara, Hajime Isomoto, Chun-Yang Wen, Chieko Ejima, Masahiro Murata, Masanobu Miyazaki, Fuminao Takeshima, Yohei Mizuta, Ikuo Murata, Takehiko Koji, Hiroshi Nagura, Shigeru Kohno 
World J Gastroenterol 9(12):2701-2705. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2701
Johanna M. Mäkinen, Seppo Niemelä, Tuomo Kerola, Juhani Lehtola, Tuomo J. Karttunen 
World J Gastroenterol 9(12):2706-2710. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2706
Yang Bai, Liang-Ren Li, Ji-De Wang, Ye Chen, Jian-Feng Jin, Zhao-Shan Zhang, Dian-Yuan Zhou, Ya-Li Zhang 
World J Gastroenterol 9(12):2711-2714. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2711
Basic Research
Hua-Qing Zhu, Yuan Wang, Ruo-Lei Hu, Bin Ren, Qing Zhou, Zhi-Kui Jiang, Shu-Yu Gui 
World J Gastroenterol 9(12):2715-2719. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2715
Zhao-Xing Shi, Heng-Liang Wang, Kun Hu, Er-Ling Feng, Xiao Yao, Guo-Fu Su, Pei-Tang Huang, Liu-Yu Huang 
World J Gastroenterol 9(12):2720-2725. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2720
De-Sheng Wang, Ke-Feng Dou, Kai-Zong Li, Zhi-Qing Gao, Zhen-Shun Song, Zheng-Cai Liu 
World J Gastroenterol 9(12):2737-2741. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2737
Atsushi Masamune, Masahiro Satoh, Kazuhiro Kikuta, Noriaki Suzuki, Tooru Shimosegawa 
World J Gastroenterol 9(12):2751-2758. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2751
Yin-Cheng He, Yuan-Hong Wang, Jun Cao, Ji-Wei Chen, Ding-Yu Pan, Ya-Kui Zhou 
World J Gastroenterol 9(12):2772-2775. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2772
Jun-Ho La, Tae-Wan Kim, Tae-Sik Sung, Jeoung-Woo Kang, Hyun-Ju Kim, Il-Suk Yang 
World J Gastroenterol 9(12):2791-2795. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2791
Clinical Research
Lun-Gen Lu, Min-De Zeng, Yi-Min Mao, Ji-Qiang Li, De-Kai Qiu, Jing-Yuan Fang, Ai-Ping Cao, Mo-Bin Wan, Cheng-Zhong Li, Jun Ye, Xiong Cai, Cheng-Wei Chen, Ji-Yao Wang, Shan-Ming Wu, Jin-Shui Zhu, Xia-Qiu Zhou 
World J Gastroenterol 9(12):2796-2800. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2796
Yusei Kanazawa, Hajime Isomoto, Chun Yang Wen, Ai-Ping Wang, Vladimir A Saenko, Akira Ohtsuru, Fuminao Takeshima, Katsuhisa Omagari, Yohei Mizuta, Ikuo Murata, Shunichi Yamashita, Shigeru Kohno 
World J Gastroenterol 9(12):2801-2804. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2801
Ching-Chu Lo, Ping-I Hsu, Gin-Ho Lo, Hui-Hwa Tseng, Hui-Chun Chen, Ping-Ning Hsu, Chiun-Ku Lin, Hoi-Hung Chan, Wei-Lun Tsai, Wen-Chi Chen, E-Ming Wang, Kwok-Hung Lai 
World J Gastroenterol 9(12):2805-2808. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2805
Shee-Chan Lin, Ming-Jer Huang, Chen-Yuan Zeng, Tzang-In Wang, Zen-Liang Liu, Ray-Kuan Shiay 
World J Gastroenterol 9(12):2809-2812. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2809
Ming-Jen Chen, Cheng-Hsin Chu, Shee-Chan Lin, Shou-Chuan Shih, Tsang-En Wang 
World J Gastroenterol 9(12):2813-2816. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2813
Ay-Jiun Wang, Tsang-En Wang, Ching-Chung Lin, Shee-Chan Lin, Shou-Chuan Shih 
World J Gastroenterol 9(12):2821-2823. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2821
Chung-Pin Li, Fa-Yauh Lee, Shinn-Jang Hwang, Rei-Hwa Lu, Wei-Ping Lee, Yee Chao, Sung-Sang Wang, Full-Young Chang, Jacqueline Whang-Peng, Shou-Dong Lee 
World J Gastroenterol 9(12):2832-2835. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2832
Xue-Hao Wang, Feng Cheng, Feng Zhang, Xiang-Cheng Li, Jian-Ming Qian, Lian-Bao Kong, Hao Zhang, Guo-Qiang Li 
World J Gastroenterol 9(12):2836-2838. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2836
Brief Reports
Murat Alper, Yusuf Akcan, Olcay K Belenli, Selma Çukur, Kamuran A Aksoy, Mazlume Suna 
World J Gastroenterol 9(12):2846-2848. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2846
Ji-Chun Zhao, Shi-Chun Lu, Lu-Nan Yan, Bo Li, Tian-Fu Wen, Yong Zeng, Nan-Sheng Cheng, Jing Wang, Yan Luo, Yu-Lan Pen 
World J Gastroenterol 9(12):2853-2855. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2853
Case Report
Hisayuki Hamada, Saburo Shikuwa, Chun-Yang Wen, Hajime Isomoto, Kazuhiko Nakao, Kosei Miyashita, Manabu Daikoku, Koji Yano, Masahiro Ito, Yohei Mizuta, Long-Dian Chen, Zhao-Min Xu, Ikuo Murata, Shigeru Kohno 
World J Gastroenterol 9(12):2870-2872. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2870
Rasim Gencosmanoglu, Resit Inceoglu, Caglar Baysal, Sertac Akansel, Nurdan Tozun 
World J Gastroenterol 9(12):2873-2875. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2873
WS Wong, Wai Keung Leung, Henry L Y Chan 
World J Gastroenterol 9(12):2876-2877. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2876
Dong Yi Kim, Jae Kyoon Joo, Seong Yeob Ryu, Young Jin Kim, Shin Kon Kim, Yong Yeon Jung 
World J Gastroenterol 9(12):2878-2879. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2878
Chih-Ping Chen, Yee Chao, Chung-Pin Li, Wen-Ching Lo, Chew-Wun Wu, Shyh-Haw Tsay, Rheun-Chuan Lee, Full-Young Chang 
World J Gastroenterol 9(12):2880-2882. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2880
Tsu-Te Liu, Ming-Chih Hou, Han-Chieh Lin, Full-Young Chang, Shou-Dong Lee 
World J Gastroenterol 9(12):2883-2884. Published online Dec 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2883