BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Chao Zhang, Zhan-Kui Liu 
World J Gastroenterol 9(11):2390-2394. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2390
Esophageal Cancer
Jian-Bang Lu, Xi-Bin Sun, Di-Xin Dai, Shi-Kuan Zhu, Qiu-Ling Chang, Shu-Zheng Liu, Wen-Jie Duan 
World J Gastroenterol 9(11):2400-2403. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2400
Bing Zhang, Qiao Wu, Xiao-Feng Ye, Su Liu, Xiao-Feng Lin, Mu-Chuan Chen 
World J Gastroenterol 9(11):2413-2418. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2413
Gastric Cancer
Ai-Hua Xu, Hua-Sheng Chen, Bu-Chan Sun, Xiao-Ren Xiang, Yun-Fei Chu, Fan Zhai, Ling-Chang Jia 
World J Gastroenterol 9(11):2424-2427. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2424
Liver Cancer
Peng Sun, Xian-Da Ren, Hai-Wei Zhang, Xiao-Hong Li, Shao-Hui Cai, Kai-He Ye, Xiao-Kun Li 
World J Gastroenterol 9(11):2441-2444. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2441
Colorectal Cancer
Viral Hepatitis
Lun-Gen Lu, Min-De Zeng, Yi-Min Mao, Ji-Qiang Li, Mo-Bin Wan, Cheng-Zhong Li, Cheng-Wei Chen, Qing-Chun Fu, Ji-Yao Wang, Wei-Min She, Xiong Cai, Jun Ye, Xia-Qiu Zhou, Hui Wang, Shan-Ming Wu, Mei-Fang Tang, Jin-Shui Zhu, Wei-Xiong Chen, Hui-Quan Zhang 
World J Gastroenterol 9(11):2480-2483. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2480
Rong-Qin Zheng, Qing-Hui Wang, Ming-De Lu, Shi-Bin Xie, Jie Ren, Zhong-Zhen Su, Yin-Ke Cai, Ji-Lu Yao 
World J Gastroenterol 9(11):2484-2489. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2484
Jun Tao, Hui-Qin Peng, Wei-Min Cai, Feng-Qin Dong, Hong-Lei Weng, Rong-Hua Liu 
World J Gastroenterol 9(11):2497-2500. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2497
H. Pylori
Ke-Xia Wang, Xue-Feng Wang, Jiang-Long Peng, Yu-Bao Cui, Jian Wang, Chao-Pin Li 
World J Gastroenterol 9(11):2501-2504. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2501
Basic Research
Wen-Chao Zhao, Jin-Xia Zhu, Ning Tang, Yu-Lin Gou, Dewi Kenneth Rowlands, Yiu-Wa Chung, Ying Xing, Hsiao-Chang Chan 
World J Gastroenterol 9(11):2505-2508. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2505
Jian-Min Qin, Xiao-Yong Fu, Shen-Jing Li, Shu-Qin Liu, Jin-Zhang Zeng, Xiu-Hua Qiu, Meng-Chao Wu, Hong-Yang Wang 
World J Gastroenterol 9(11):2523-2527. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2523
Wei-Guo Dong, Shao-Ping Liu, Bao-Ping Yu, Dong-Fang Wu, He-Sheng Luo, Jie-Ping Yu 
World J Gastroenterol 9(11):2533-2538. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2533
Jian-Bin Xiang, Duan Cai, Bao-Jin Ma, Xi-Liang Cha, Li-Ying Wang, Han-Qing Mo, Yan-Ling Zhang 
World J Gastroenterol 9(11):2539-2543. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2539
Clinical Research
Fei Feng, Xiao-Hong Liu, Qiang Xie, Wei-Qiang Liu, Cheng-Guang Bai, Da-Lie Ma 
World J Gastroenterol 9(11):2548-2551. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2548
Jian-Min Yang, Lei Chen, Yu-Lin Fan, Xiang-Hong Li, Xin Yu, Dian-Chun Fang 
World J Gastroenterol 9(11):2552-2556. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2552
Yong-Rui Bai, Guo-Hua Wu, Wei-Jian Guo, Xu-Dong Wu, Yuan Yao, Yin Chen, Ren-Hua Zhou, Dong-Qin Lu 
World J Gastroenterol 9(11):2561-2564. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2561
Wei-Dong Du, Zu-Rong Yuan, Jian Sun, Jian-Xiong Tang, Ai-Qun Cheng, Da-Ming Shen, Chun-Jin Huang, Xiao-Hua Song, Xiao-Feng Yu, Song-Bai Zheng 
World J Gastroenterol 9(11):2565-2569. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2565
Ai-Jun Zhu, Jing-Sen Shi, Xue-Jun Sun 
World J Gastroenterol 9(11):2570-2573. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2570
Lun-Gen Lu, Min-De Zeng, Mo-Bin Wan, Cheng-Zhong Li, Yi-Min Mao, Ji-Qiang Li, De-Kai Qiu, Ai-Ping Cao, Jun Ye, Xiong Cai, Cheng-Wei Chen, Ji-Yao Wang, Shan-Ming Wu, Jin-Shui Zhu, Xia-Qiu Zhou 
World J Gastroenterol 9(11):2574-2578. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2574
Sheng-Mian Li, Shu-Kun Yao, Nobuyoshi Yamamura, Toshitsugu Nakamura 
World J Gastroenterol 9(11):2579-2582. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2579
Chun-Qing Zhang, Li-Na Fu, Lin Xu, Guo-Quan Zhang, Tao Jia, Ji-Yong Liu, Cheng-Yong Qin, Ju-Ren Zhu 
World J Gastroenterol 9(11):2587-2591. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2587
Xiao-Min Sun, Wei-Guo Dong, Bao-Ping Yu, He-Sheng Luo, Jie-Ping Yu 
World J Gastroenterol 9(11):2592-2595. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2592
Wei-Guo Dong, Xiao-Min Sun, Bao-Ping Yu, He-Sheng Luo, Jie-Ping Yu 
World J Gastroenterol 9(11):2596-2600. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2596
Brief Reports
Ying-Sheng Cheng, Ming-Hua Li, Ren-Jie Yang, Hui-Zhen Zhang, Zai-Xian Ding, Qi-Xin Zhuang, Zhi-Ming Jiang, Ke-Zhong Shang 
World J Gastroenterol 9(11):2605-2608. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2605
Ying-Sheng Cheng, Ming-Hua Li, Wei-Xiong Chen, Qi-Xin Zhuang, Ni-Wei Chen, Ke-Zhong Shang 
World J Gastroenterol 9(11):2609-2611. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2609
Dong-Sheng Zuo, Jie Dai, Ai-Hua Bo, Jie Fan, Xiu-Ying Xiao 
World J Gastroenterol 9(11):2616-2618. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2616
Yue-Ming He, Xin-Sheng Lv, Zhong-Li Ai, Zhi-Su Liu, Qun Qian, Quan Sun, Ji-Wei Chen, Dao-Xiong Lei, Cong-Qing Jiang, Yu-Fong Yuan 
World J Gastroenterol 9(11):2619-2621. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2619
Case Report
Dan Wu, Jian-Ying Lou, Jian Chen, Lun Fei, Gui-Jie Liu, Xiao-Yu Shi, Han-Ting Lin 
World J Gastroenterol 9(11):2632-2634. Published online Nov 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2632