BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Christos Triantos, Nikolaos Koukias, Georgios Karamanolis, Konstantinos Thomopoulos 
World J Gastroenterol 21(19):5762-5767. Published online May 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.5762
Review
Minireviews
Caterina Anania, Ester De Luca, Giovanna De Castro, Claudio Chiesa, Lucia Pacifico 
World J Gastroenterol 21(19):5813-5822. Published online May 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.5813
Cristina-Sorina Cătană, Ioana Berindan-Neagoe, Vasile Cozma, Cristian Magdaş, Flaviu Tăbăran, Dan Lucian Dumitraşcu 
World J Gastroenterol 21(19):5823-5830. Published online May 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.5823
Basic Study
Hye Rim Cho, Youkyung Lee, Philip Doble, David Bishop, Dominic Hare, Young-Jae Kim, Kwang Gi Kim, Hye Seung Jung, Kyong Soo Park, Seung Hong Choi, Woo Kyung Moon 
World J Gastroenterol 21(19):5831-5842. Published online May 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.5831
Han-Xing Tong, Yu-Hong Zhou, Ying-Yong Hou, Yong Zhang, Yuan Huang, Bin Xie, Jiong-Yuan Wang, Quan Jiang, Jun-Yi He, Ye-Bo Shao, Wu-Mei Han, Ruo-Ying Tan, Jun Zhu, Wei-Qi Lu 
World J Gastroenterol 21(19):5843-5855. Published online May 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.5843
Kai Liu, Ming-Gao Guo, Xiao-Li Lou, Xiao-Ya Li, Yang Xu, Wei-Dan Ji, Xuan-Dong Huang, Jia-He Yang, Ji-Cheng Duan 
World J Gastroenterol 21(19):5856-5866. Published online May 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.5856
Wen-Qiao Zang, Xuan Yang, Tao Wang, Yuan-Yuan Wang, Yu-Wen Du, Xiao-Nan Chen, Min Li, Guo-Qiang Zhao 
World J Gastroenterol 21(19):5867-5876. Published online May 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.5867
Retrospective Cohort Study
Li-Yuan Yang, Jie Fu, Xiao-Fang Peng, Shu-Yin Pang, Kan-Kan Gao, Zheng-Rong Chen, Li-Juan He, Zhe Wen, Hui Wang, Le Li, Feng-Hua Wang, Jia-Kang Yu, Yi Xu, Si-Tang Gong, Hui-Min Xia, Hai-Ying Liu 
World J Gastroenterol 21(19):5893-5900. Published online May 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.5893
Retrospective Study
Kinga Grabinska, Maciej Pelak, Jerzy Wydmanski, Andrzej Tukiendorf, Andrea d’Amico 
World J Gastroenterol 21(19):5901-5909. Published online May 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.5901
Jun Gao, Jian Kong, Xue-Mei Ding, Shan Ke, Hai-Gang Niu, Zong-Hai Xin, Chun-Min Ning, Shi-Gang Guo, Xiao-Long Li, Long Zhang, Yong-Hong Dong, Wen-Bing Sun 
World J Gastroenterol 21(19):5941-5949. Published online May 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.5941
Kai-Yu Sun, Jian-Bo Xu, Shu-Ling Chen, Yu-Jie Yuan, Hui Wu, Jian-Jun Peng, Chuang-Qi Chen, Pi Guo, Yuan-Tao Hao, Yu-Long He 
World J Gastroenterol 21(19):5961-5971. Published online May 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.5961
Clinical Trials Study
Akinori Watanabe, Mitsuhiro Kida, Shiro Miyazawa, Tomohisa Iwai, Kosuke Okuwaki, Toru Kaneko, Hiroshi Yamauchi, Miyoko Takezawa, Hiroshi Imaizumi, Wasaburo Koizumi 
World J Gastroenterol 21(19):5979-5984. Published online May 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.5979
Randomized Clinical Trial
Yasushi Yoshimatsu, Akihiro Yamada, Ryuichi Furukawa, Koji Sono, Aisaku Osamura, Kentaro Nakamura, Hiroshi Aoki, Yukiko Tsuda, Nobuo Hosoe, Nobuo Takada, Yasuo Suzuki 
World J Gastroenterol 21(19):5985-5994. Published online May 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.5985
Seungho Lee, Joung-Ho Han, Hee Seung Lee, Ki Bae Kim, In-kwang Lee, Eun-Jong Cha, Young Duck Shin, Namgyu Park, Seon Mee Park 
World J Gastroenterol 21(19):5995-6000. Published online May 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.5995
Prospective Study
Arnold Radtke, George Sgourakis, Ernesto P Molmenti, Susanne Beckebaum, Vito R Cicinnati, Hartmut Schmidt, Heinz-Otto Peitgen, Christoph E Broelsch, Massimo Malagó, Tobias Schroeder 
World J Gastroenterol 21(19):6008-6017. Published online May 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.6008
Girolamo Ranieri, Michele Ammendola, Ilaria Marech, Annamaria Laterza, Ines Abbate, Caroline Oakley, Angelo Vacca, Rosario Sacco, Cosmo Damiano Gadaleta 
World J Gastroenterol 21(19):6018-6025. Published online May 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.6018
Meta-Analysis
Chang Seok Bang, Gwang Ho Baik, In Soo Shin, Jing Bong Kim, Ki Tae Suk, Jai Hoon Yoon, Yeon Soo Kim, Dong Joon Kim, Woon Geon Shin, Kyung Ho Kim, Hak Yang Kim, Hyun Lim, Ho Seok Kang, Jong Hyeok Kim, Jin Bae Kim, Sung Won Jung, Sea Hyub Kae, Hyun Joo Jang, Min Ho Choi 
World J Gastroenterol 21(19):6032-6043. Published online May 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.6032
Case Report
Rossana Orabona, Adriana Valcamonico, Marianna Salemme, Stefania Manenti, Guido AM Tiberio, Tiziana Frusca 
World J Gastroenterol 21(19):6060-6064. Published online May 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.6060
Niki Daferera, Ashok Kumar Kumawat, Elisabeth Hultgren-Hörnquist, Simone Ignatova, Magnus Ström, Andreas Münch 
World J Gastroenterol 21(19):6065-6071. Published online May 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.6065
Yang Song, Yan-Hong Shi, Chong He, Chang-Qin Liu, Jun-Shan Wang, Yu-Jie Zhao, Yan-Min Guo, Rui-Jin Wu, Xiao-Yue Feng, Zhan-Ju Liu 
World J Gastroenterol 21(19):6082-6087. Published online May 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.6082
Yi-Ping Zhu, Yan-Min Chen, Erik Matro, Ren-Biao Chen, Zhi-Nong Jiang, Yi-Ping Mou, Hong-Jie Hu, Chao-Jie Huang, Guan-Yu Wang 
World J Gastroenterol 21(19):6088-6096. Published online May 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i19.6088