BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Basic Study
Jun Xie, Jie Liu, Tu-Ming Chen, Qing Lan, Qing-Yu Zhang, Bin Liu, Dong Dai, Wei-Dong Zhang, Li-Ping Hu, Run-Zhi Zhu 
World J Gastroenterol 21(18):5473-5481. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5473
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Jan Sperl, Sona Frankova, Renata Senkerikova, Magdalena Neroldova, Vaclav Hejda, Miroslava Volfova, Dusan Merta, Ondrej Viklicky, Julius Spicak, Milan Jirsa 
World J Gastroenterol 21(18):5496-5504. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5496
Retrospective Study
Chin Hur, Sung Eun Choi, Chung Yin Kong, Gui-Qi Wang, Hong Xu, Alexandros D Polydorides, Li-Yan Xue, Katherine E Perzan, Angela C Tramontano, Rebecca R Richards-Kortum, Sharmila Anandasabapathy 
World J Gastroenterol 21(18):5513-5523. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5513
Miranda AL van Tilburg, Rona L Levy, Lynn S Walker, Michael Von Korff, Lauren D Feld, Michelle Garner, Andrew D Feld, William E Whitehead 
World J Gastroenterol 21(18):5532-5541. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5532
Valeria Barresi, Giovanni Branca, Antonio Ieni, Luciana Rigoli, Giovanni Tuccari, Rosario Alberto Caruso 
World J Gastroenterol 21(18):5548-5554. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5548
Mizue Matsuura, Masahiko Inamori, Atsushi Nakajima, Yasuhiko Komiya, Yumi Inoh, Keigo Kawasima, Mai Naitoh, Yuji Fujita, Akiko Eduka, Noriyoshi Kanazawa, Shiori Uchiyama, Rie Tani, Kennichi Kawana, Setsuya Ohtani, Hajime Nagase 
World J Gastroenterol 21(18):5555-5559. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5555
Naomi Kakushima, Hideyuki Kanemoto, Keiko Sasaki, Noboru Kawata, Masaki Tanaka, Kohei Takizawa, Kenichiro Imai, Kinichi Hotta, Hiroyuki Matsubayashi, Hiroyuki Ono 
World J Gastroenterol 21(18):5560-5567. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5560
Hao Duan, Xu Zhang, Fei-Xiang Wang, Mu-Yan Cai, Guo-Wei Ma, Hong Yang, Jian-Hua Fu, Zi-Hui Tan, Yu-Qi Meng, Xia-Yu Fu, Qi-Long Ma, Peng Lin 
World J Gastroenterol 21(18):5591-5597. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5591
Dan-Yun Ruan, Ze-Xiao Lin, Yang Li, Nan Jiang, Xing Li, Dong-Hao Wu, Tian-Tian Wang, Jie Chen, Qu Lin, Xiang-Yuan Wu 
World J Gastroenterol 21(18):5598-5606. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5598
Qing Pang, Jing-Yao Zhang, Xin-Sen Xu, Si-Dong Song, Kai Qu, Wei Chen, Yan-Yan Zhou, Run-Chen Miao, Su-Shun Liu, Ya-Feng Dong, Chang Liu 
World J Gastroenterol 21(18):5607-5621. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5607
Fang-Biao Zhang, Hong-Can Shi, Yu-Sheng Shu, Wei-Ping Shi, Shi-Chun Lu, Xiang-Yan Zhang, Shao-Song Tu 
World J Gastroenterol 21(18):5630-5634. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5630
Clinical Trials Study
Observational Study
Prospective Study
Benjamin Terrier, Nathanael Lapidus, Stanislas Pol, Lawrence Serfaty, Vlad Ratziu, Tarik Asselah, Vincent Thibault, Jean-Claude Souberbielle, Fabrice Carrat, Patrice Cacoub 
World J Gastroenterol 21(18):5647-5653. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5647
Maya Paritsky, Nina Pastukh, Diana Brodsky, Natalya Isakovich, Avi Peretz 
World J Gastroenterol 21(18):5663-5667. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5663
Chang-Tai Wang, Ya-Fei Zhang, Bing-Hu Sun, Yu Dai, Hui-Lan Zhu, Yuan-Hong Xu, Meng-Ji Lu, Dong-Liang Yang, Xu Li, Zhen-Hua Zhang 
World J Gastroenterol 21(18):5668-5676. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5668
Randomized Controlled Trial
Systematic Reviews
Jin-Zhou Zhu, Qin-Yi Zhou, Yu-Ming Wang, Yi-Ning Dai, Jiang Zhu, Chao-Hui Yu, You-Ming Li 
World J Gastroenterol 21(18):5695-5706. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5695
Meta-Analysis
Case Report
Alexander Wuschek, Sara Iqbal, Jerry Estep, Eamonn Quigley, David Richards 
World J Gastroenterol 21(18):5735-5738. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5735
Letters To The Editor
Li-Zsa Tan, Susan E Adams, Alison Kennedy, Helen Kepreotes, Chee Y Ooi 
World J Gastroenterol 21(18):5751-5754. Published online May 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i18.5751