BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Frontier
Topic Highlight
Review
Minireviews
Original Article
Chen-Zhang Shi, Hong-Qi Chen, Yong Liang, Yang Xia, Yong-Zhi Yang, Jun Yang, Jun-Dong Zhang, Shu-Hai Wang, Jing Liu, Huan-Long Qin 
World J Gastroenterol 20(16):4636-4647. Published online Apr 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i16.4636
Brief Article
Suzan El Naghi, Tawhida Y Abdel-Ghaffar, Hanaa El-Karaksy, Elham F Abdel-Aty, Mona S El-Raziky, Aleef A Allam, Heba Helmy, Hanaa A El-Araby, Behairy E Behairy, Mohamed A El-Guindi, Hatem El-Sebaie, Aisha Y Abdel-Ghaffar, Nermin A Ehsan, Ahmed M El-Hennawy, Mostafa M Sira 
World J Gastroenterol 20(16):4681-4691. Published online Apr 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i16.4681
Feng Shen, Rui-Dan Zheng, Yu-Qiang Mi, Xiao-Ying Wang, Qin Pan, Guang-Yu Chen, Hai-Xia Cao, Ming-Li Chen, Liang Xu, Jian-Neng Chen, Yi Cao, Rui-Nan Zhang, Lei-Ming Xu, Jian-Gao Fan 
World J Gastroenterol 20(16):4702-4711. Published online Apr 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i16.4702
Bai-Li Chen, Xiang-Bin Xing, Jin-Hui Wang, Ting Feng, Li-Shou Xiong, Jin-Ping Wang, Yi Cui 
World J Gastroenterol 20(16):4718-4722. Published online Apr 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i16.4718
Li-Juan Zhao, Yan-Qiang Huang, Bing-Pu Chen, Xiao-Qiang Mo, Zan-Song Huang, Xiao-Feng Huang, Lian-Deng Wei, Hong-Yu Wei, Yuan-Hong Chen, Hua-Ying Tang, Gan-Rong Huang, Yan-Chun Qin, Xiao-Hua Li, Lu-Yao Wang 
World J Gastroenterol 20(16):4761-4770. Published online Apr 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i16.4761
Research Report
Case Control Study
Observational Study
Giovanna Ferraioli, Carmine Tinelli, Raffaella Lissandrin, Mabel Zicchetti, Barbara Dal Bello, Gaetano Filice, Carlo Filice 
World J Gastroenterol 20(16):4787-4796. Published online Apr 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i16.4787
Case Report
Marek Woynarowski, Maciej Dądalski, Violetta Wojno, Mikołaj Teisseyre, Marek Szymczak, Anna Chyżyńska, Leszek Hurkała, Emil Płowiecki, Jakub Kmiotek 
World J Gastroenterol 20(16):4806-4810. Published online Apr 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i16.4806
Masayoshi Kobayashi, Nobuto Hirata, So Nakaji, Toshiyasu Shiratori, Hiroyuki Fujii, Eiji Ishii 
World J Gastroenterol 20(16):4817-4821. Published online Apr 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i16.4817