BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Zhuo-Lun Song, Yu-Jun Cui, Wei-Ping Zheng, Da-Hong Teng, Hong Zheng 
World J Gastroenterol 18(48):7149-7157. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7149
Original Article
Ke-Wang Sun, Ying-Yu Ma, Tian-Pei Guan, Ying-Jie Xia, Chang-Ming Shao, Le-Gao Chen, Ya-Jun Ren, Hai-Bo Yao, Qiong Yang, Xu-Jun He 
World J Gastroenterol 18(48):7166-7174. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7166
Hang Li, Tian-Wu Chen, Xiao-Li Chen, Xiao-Ming Zhang, Zhen-Lin Li, Nan-Lin Zeng, Li Zhou, Li-Ying Wang, Hong-Jie Tang, Chun-Ping Li, Li Li, Xian-Yong Xie 
World J Gastroenterol 18(48):7225-7233. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7225
Ding Yuan, Fei Liu, Yong-Gang Wei, Bo Li, Lv-Nan Yan, Tian-Fu Wen, Ji-Chun Zhao, Yong Zeng, Ke-Fei Chen 
World J Gastroenterol 18(48):7234-7241. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7234
Xin-Sen Xu, Kai Qu, Chang Liu, Yue-Lang Zhang, Jun Liu, Yan-Zhou Song, Peng Zhang, Si-Nan Liu, Hu-Lin Chang 
World J Gastroenterol 18(48):7242-7250. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7242
Ren-Yin Chen, Juan-Juan Cao, Juan Chen, Jian-Ping Yang, Xiao-Bo Liu, Guo-Qiang Zhao, Yu-Feng Zhang 
World J Gastroenterol 18(48):7251-7261. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7251
Ling-Yun Guo, Yu-Min Li, Liang Qiao, Tao Liu, Yuan-Yuan Du, Jun-Qiang Zhang, Wen-Ting He, Yong-Xun Zhao, Dong-Qiang He 
World J Gastroenterol 18(48):7262-7270. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7262
Brief Article
Gui-Zhen He, Kai-Guo Zhou, Rui Zhang, Yu-Kang Wang, Xue-Feng Chen 
World J Gastroenterol 18(48):7271-7278. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7271
Bin Xu, Hai-Bin Yu, Wei Hui, Jia-Li He, Lin-Lin Wei, Zheng Wang, Xin-Hui Guo 
World J Gastroenterol 18(48):7279-7284. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7279
Ke-Ming Zhang, Xiong-Wei Hu, Jia-Hong Dong, Zhi-Xian Hong, Zhao-Hai Wang, Gao-Hua Li, Rui-Zhao Qi, Wei-Dong Duan, Shao-Geng Zhang 
World J Gastroenterol 18(48):7290-7295. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7290
Wei-Bin Shi, Zi-Hao Wang, Chun-Ying Qu, Yi Zhang, Han Jiang, Min Zhou, Ying Chen, Lei-Ming Xu 
World J Gastroenterol 18(48):7296-7301. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7296
Jing Gong, De-Bing Shi, Xin-Xiang Li, San-Jun Cai, Zu-Qing Guan, Ye Xu 
World J Gastroenterol 18(48):7308-7313. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7308
Wei-Wei Jiang, Xiao-Qun Xu, Qi-Ming Geng, Jie Zhang, Huan Chen, Xiao-Feng Lv, Chang-Gui Lu, Wei-Bing Tang 
World J Gastroenterol 18(48):7314-7318. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7314
Hua-Rong Tang, Xian-Qin Luo, Gang Xu, Yan Wang, Zhi-Jun Feng, Hui Xu, Ya-Wei Shi, Qin Zhang, Li-Guang Wu, Chun-Quan Xue, Cheng-Wei Wang, Chao-Yang Wu 
World J Gastroenterol 18(48):7319-7326. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7319
Chun-Yan Niu, Yong-Li Zhou, Rong Yan, Ni-La Mu, Bao-Hua Gao, Fang-Xiong Wu, Jin-Yan Luo 
World J Gastroenterol 18(48):7333-7340. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7333
Hui Xue, Meng Zhang, Jack XQ Pang, Fei Yan, Ying-Chao Li, Liang-Shan Lv, Jia Yuan, Muna Palikhe, Wei-Zhi Li, Zhi-Lun Wang 
World J Gastroenterol 18(48):7341-7347. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7341
Xue-Yuan Cao, Zhi-Fang Jia, Mei-Shan Jin, Dong-Hui Cao, Fei Kong, Jian Suo, Jing Jiang 
World J Gastroenterol 18(48):7357-7361. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7357
Meta-Analysis
Xuan Huang, Bin Lv, Shuo Zhang, Yi-Hong Fan, Li-Na Meng 
World J Gastroenterol 18(48):7371-7377. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7371
Jing Yang, Hai-Peng Wang, Li Zhou, Chun-Fang Xu 
World J Gastroenterol 18(48):7378-7383. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7378
Case Report
Bao-Can Wang, Wei-Bin Shi, Wen-Jie Zhang, Jun Gu, Yi-Jing Tao, Yu-Qin Wang, Xue-Feng Wang 
World J Gastroenterol 18(48):7394-7396. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7394
Dan-Dan Zhong, Cai-Hua Wang, Jing-Hong Xu, Miao-Yan Chen, Jian-Ting Cai 
World J Gastroenterol 18(48):7397-7401. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7397
Lan Zhang, Xiao-Ying Xie, Yan Wang, Yan-Hong Wang, Yi Chen, Zheng-Gang Ren 
World J Gastroenterol 18(48):7402-7404. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7402
Bo Pan, Cun-Shi Wang, Jian-Kui Han, Lin-Feng Zhan, Ming Ni, Shi-Cheng Xu 
World J Gastroenterol 18(48):7409-7412. Published online Dec 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7409