BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Ricardo Londono, Blair A Jobe, Toshitaka Hoppo, Stephen F Badylak 
World J Gastroenterol 18(47):6894-6899. Published online Dec 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i47.6894
Giorgia Totonelli, Panagiotis Maghsoudlou, Jonathan M Fishman, Giuseppe Orlando, Tahera Ansari, Paul Sibbons, Martin A Birchall, Agostino Pierro, Simon Eaton, Paolo De Coppi 
World J Gastroenterol 18(47):6900-6907. Published online Dec 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i47.6900
Christopher Booth, Tom Soker, Pedro Baptista, Christina L Ross, Shay Soker, Umar Farooq, Robert J Stratta, Giuseppe Orlando 
World J Gastroenterol 18(47):6926-6934. Published online Dec 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i47.6926
Original Article
Suk Bae Kim, Il Han Song, Young Min Kim, Ran Noh, Ha Yan Kang, Hyang Ie Lee, Hyeon Yoong Yang, An Na Kim, Hee Bok Chae, Sae Hwan Lee, Hong Soo Kim, Tae Hee Lee, Young Woo Kang, Eaum Seok Lee, Seok Hyun Kim, Byung Seok Lee, Heon Young Lee 
World J Gastroenterol 18(47):6943-6950. Published online Dec 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i47.6943
Brief Article
Yasushi Ihama, Akira Hokama, Kenji Hibiya, Kazuto Kishimoto, Manabu Nakamoto, Tetsuo Hirata, Nagisa Kinjo, Haley L Cash, Futoshi Higa, Masao Tateyama, Fukunori Kinjo, Jiro Fujita 
World J Gastroenterol 18(47):6974-6980. Published online Dec 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i47.6974
Ranji Hayashi, Tomomitsu Tahara, Tsukasa Yamaaki, Takashi Saito, Kazuhiro Matsunaga, Nobuhiko Hayashi, Atsushi Fukumura, Kazuaki Ozaki, Masakatsu Nakamura, Hisakazu Shiroeda, Mikihiro Tsutsumi, Tomoyuki Shibata, Tomiyasu Arisawa 
World J Gastroenterol 18(47):6981-6986. Published online Dec 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i47.6981
Tae Jung Yun, Jin Yong Jung, Chang Ha Kim, Soon Ho Um, Hyonggin An, Yeon Seok Seo, Jin Dong Kim, Hyung Joon Yim, Bora Keum, Yong Sik Kim, Yoon Tae Jeen, Hong Sik Lee, Hoon Jai Chun, Chang Duck Kim, Ho Sang Ryu 
World J Gastroenterol 18(47):6987-6995. Published online Dec 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i47.6987
Yu Jin Kim, Dong Hyun Sinn, Geum-Youn Gwak, Moon Seok Choi, Kwang Cheol Koh, Seung Woon Paik, Byung Chul Yoo, Joon Hyeok Lee 
World J Gastroenterol 18(47):6996-7002. Published online Dec 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i47.6996
Moutaz Derbala, Nasser Rizk, Fatima Shebl, Saad Alkaabi, Nazeeh Eldweik, Anil John, Manik Sharma, Rafie Yaqoob, Muneera Almohanadi, Mohammed Butt, Khaled Alejji 
World J Gastroenterol 18(47):7003-7008. Published online Dec 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i47.7003
Zhong-Sheng Lu, Yun-Sheng Yang, Dan Feng, Shu-Fang Wang, Jing Yuan, Jin Huang, Xiang-Dong Wang, Jiang-Yun Meng, Hong Du, Hong-Bin Wang 
World J Gastroenterol 18(47):7009-7014. Published online Dec 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i47.7009
Qi Ling, Kai Wang, Di Lu, Hai-Jun Guo, Wen-Shi Jiang, Xiang-Xiang He, Xiao Xu, Shu-Sen Zheng 
World J Gastroenterol 18(47):7033-7039. Published online Dec 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i47.7033
Qing-Yu Liu, Wei-Dong Zhang, Dong-Ming Lai, Ying Ou-yang, Ming Gao, Xiao-Feng Lin 
World J Gastroenterol 18(47):7048-7055. Published online Dec 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i47.7048
Ji-Bing Chen, Jia-Liang Li, Li-Hua He, Wei-Qun Liu, Fei Yao, Jian-Ying Zeng, Yi Zhang, Ke-Qiang Xu, Li-Zhi Niu, Jian-Sheng Zuo, Ke-Cheng Xu 
World J Gastroenterol 18(47):7056-7062. Published online Dec 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i47.7056
Gui-Jun Zhao, Li-Xia Xu, Eagle SH Chu, Ning Zhang, Jia-Yun Shen, Alatangaole Damirin, Xiao-Xing Li 
World J Gastroenterol 18(47):7087-7092. Published online Dec 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i47.7087
Jiu-Da Zhao, Pai-Li Geng, Zhan-Quan Li, Sen Cui, Jun-Hui Zhao, Li-Juan Wang, Jin-Zhang Li, Fa-Xiang Ji, Guo-Yuan Li, Guo-Shuang Shen, Ming-Zhe Lin, Cun-Fang Shen, Cheng-Zhu Cao 
World J Gastroenterol 18(47):7093-7099. Published online Dec 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i47.7093
Case Report
Jing Zhao, Ling-Juan Fang, Kenneth DR Setchell, Rui Chen, Li-Ting Li, Jian-She Wang 
World J Gastroenterol 18(47):7113-7117. Published online Dec 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i47.7113
Jian-Jie Qin, Yong-Xiang Xia, Ling Lv, Zhao-Jing Wang, Feng Zhang, Xue-Hao Wang, Bei-Cheng Sun 
World J Gastroenterol 18(47):7122-7126. Published online Dec 21, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i47.7122