BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Field Of Vision
Topic Highlight
Christopher J Cardinale, Judith R Kelsen, Robert N Baldassano, Hakon Hakonarson 
World J Gastroenterol 19(40):6721-6729. Published online Oct 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i40.6721
Review
Masahiro Tajika, Yasumasa Niwa, Vikram Bhatia, Tsutomu Tanaka, Makoto Ishihara, Kenji Yamao 
World J Gastroenterol 19(40):6774-6783. Published online Oct 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i40.6774
Hui Wang, Jing-Shi Liu, Shao-Hua Peng, Xi-Yun Deng, De-Mao Zhu, Sara Javidiparsijani, Gui-Rong Wang, Dai-Qiang Li, Long-Xuan Li, Yi-Chun Wang, Jun-Ming Luo 
World J Gastroenterol 19(40):6794-6804. Published online Oct 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i40.6794
Minireviews
Original Article
Lin Chen, Wen-Feng Li, Hong-Xiao Wang, Hai-Na Zhao, Jia-Jia Tang, Chang-Jie Wu, Li-Ting Lu, Wan-Qin Liao, Xin-Cheng Lu 
World J Gastroenterol 19(40):6814-6824. Published online Oct 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i40.6814
Brief Article
Luca Saba, Daniela Berritto, Francesca Iacobellis, Mariano Scaglione, Sigismondo Castaldo, Santolo Cozzolino, Maria Antonietta Mazzei, Veronica Di Mizio, Roberto Grassi 
World J Gastroenterol 19(40):6825-6833. Published online Oct 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i40.6825
Chung Hwan Jun, Hyoung Ju Hong, Min Woo Chung, Seon Young Park, Sung Bum Cho, Chang Hwan Park, Young Eun Joo, Hyun Soo Kim, Sung Kyu Choi, Jong Sun Rew 
World J Gastroenterol 19(40):6834-6841. Published online Oct 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i40.6834
Jeong Ah Hwang, Sun Moon Kim, Hyun Jung Song, Yu Mi Lee, Kyung Min Moon, Chang Gi Moon, Hoon Sup Koo, Kyung Ho Song, Yong Seok Kim, Tae Hee Lee, Kyu Chan Huh, Young Woo Choi, Young Woo Kang, Woo Suk Chung 
World J Gastroenterol 19(40):6842-6848. Published online Oct 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i40.6842
Chun-Gao Zhou, Hai-Bin Shi, Sheng Liu, Zheng-Qiang Yang, Lin-Bo Zhao, Jin-Guo Xia, Wei-Zhong Zhou, Lin-Sun Li 
World J Gastroenterol 19(40):6869-6875. Published online Oct 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i40.6869
Meta-Analysis
Case Report
Yukio Oshiro, Kazuhiro Takahashi, Ryoko Sasaki, Tadashi Kondo, Shingo Sakashita, Nobuhiro Ohkohchi 
World J Gastroenterol 19(40):6934-6938. Published online Oct 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i40.6934
Bao-Chung Chen, Hong-Hau Wang, Yu-Chieh Lin, Yu-Lueng Shih, Wei-Kuo Chang, Tsai-Yuan Hsieh 
World J Gastroenterol 19(40):6939-6942. Published online Oct 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i40.6939