BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Teus J Weijs, Jelle P Ruurda, Grard AP Nieuwenhuijzen, Richard van Hillegersberg, Misha DP Luyer 
World J Gastroenterol 19(39):6509-6514. Published online Oct 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i39.6509
Topic Highlight
Annamaria Altomare, Michele Pier Luca Guarino, Silvia Cocca, Sara Emerenziani, Michele Cicala 
World J Gastroenterol 19(39):6523-6528. Published online Oct 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i39.6523
Sara Emerenziani, Maria Paola Rescio, Michele Pier Luca Guarino, Michele Cicala 
World J Gastroenterol 19(39):6536-6539. Published online Oct 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i39.6536
Review
Minireviews
Original Article
Min Zhou, Qian-Wen Ni, Shan-Ying Yang, Chun-Ying Qu, Peng-Cheng Zhao, Jian-Cheng Zhang, Lei-Ming Xu 
World J Gastroenterol 19(39):6559-6567. Published online Oct 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i39.6559
Yue-Xiang Liang, Jing-Yu Deng, Han-Han Guo, Xue-Wei Ding, Xiao-Na Wang, Bao-Gui Wang, Li Zhang, Han Liang 
World J Gastroenterol 19(39):6568-6578. Published online Oct 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i39.6568
Brief Article
Marco Milone, Matteo Nicola Dario Di Minno, Mario Musella, Paola Maietta, Vittorio Iaccarino, Giovanni Barone, Francesco Milone 
World J Gastroenterol 19(39):6579-6584. Published online Oct 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i39.6579
Marco Milone, Matteo Nicola Dario Di Minno, Maddalena Leongito, Paola Maietta, Paolo Bianco, Caterina Taffuri, Dario Gaudioso, Roberta Lupoli, Silvia Savastano, Francesco Milone, Mario Musella 
World J Gastroenterol 19(39):6590-6597. Published online Oct 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i39.6590
Luís Carlos Moreira Antunes, João Carlos Prolla, Antonio de Barros Lopes, Marta Pires da Rocha, Renato Borges Fagundes 
World J Gastroenterol 19(39):6598-6603. Published online Oct 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i39.6598
Hiroki Morita, Erito Mochiki, Nobuyuki Takahashi, Kiyoshi Kawamura, Akira Watanabe, Toshinaga Sutou, Atsushi Ogawa, Mitsuhiro Yanai, Kyoichi Ogata, Takaaki Fujii, Tetsuro Ohno, Souichi Tsutsumi, Takayuki Asao, Hiroyuki Kuwano 
World J Gastroenterol 19(39):6604-6612. Published online Oct 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i39.6604
Kevin CW Hsiao, Joseph G Wann, Chien-Sheng Lin, Chang-Chieh Wu, Shu-Wen Jao, Ming-Hsin Yang 
World J Gastroenterol 19(39):6613-6617. Published online Oct 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i39.6613
Jun Gao, Xue-Mei Ding, Shan Ke, Yi-Ming Zhou, Xiao-Jun Qian, Rui-Liang Ma, Chun-Min Ning, Zong-Hai Xin, Wen-Bing Sun 
World J Gastroenterol 19(39):6618-6624. Published online Oct 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i39.6618
Xiao-Bing Chen, You-Xin Wang, Hua Jiang, Dai-Xiang Liao, Jun-Hui Yu, Cheng-Hua Luo 
World J Gastroenterol 19(39):6625-6629. Published online Oct 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i39.6625
Meta-Analysis
Case Report
Hiromitsu Maehira, Tomoharu Shimizu, Hiromichi Sonoda, Eiji Mekata, Tomoharo Yamaguchi, Tohru Miyake, Mitsuaki Ishida, Tohru Tani 
World J Gastroenterol 19(39):6683-6688. Published online Oct 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i39.6683