BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Jun Qian, Gan-Sheng Feng, Thomas Vogl 
World J Gastroenterol 9(9):1885-1891. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1885
Esophageal Cancer
Jian-Sheng Wang, Jing-Sen Shi, Yi-Zhuang Xu, Xiao-Yi Duan, Li Zhang, Jing Wang, Li-Ming Yang, Shi-Fu Weng, Jin-Guang Wu 
World J Gastroenterol 9(9):1897-1899. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1897
Cui-Qi Zhou, Shuang Liu, Li-Yan Xue, Yi-Hua Wang, Hong-Xia Zhu, Ning Lu, Ning-Zhi Xu 
World J Gastroenterol 9(9):1900-1903. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1900
Gastric Cancer
Chun-Hui Wang, Cheng-Wei Tang, Chun-Lun Liu, Li-Ping Tang 
World J Gastroenterol 9(9):1904-1908. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1904
Bing-Qing Chen, Yan-Mei Yang, Yan-Hui Gao, Jia-Ren Liu, Ying-Ben Xue, Xuan-Lin Wang, Yu-Mei Zheng, Jing-Shu Zhang, Rui-Hai Liu 
World J Gastroenterol 9(9):1909-1914. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1909
Xiao-Feng Ye, Su Liu, Qiao Wu, Xiao-Feng Lin, Bing Zhang, Jia-Fa Wu, Ming-Qing Zhang, Wen-Jin Su 
World J Gastroenterol 9(9):1915-1919. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1915
Zhe-Yi Han, Kai-Chun Wu, Feng-Tian He, Quan-Li Han, Yong-Zhan Nie, Ying Han, Xiao-Nan Liu, Jian-Yong Zheng, Mei-Hong Xu, Tao Lin, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 9(9):1920-1924. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1920
Cheng-Bo Han, Fan Li, Yu-Jie Zhao, Jia-Ming Ma, Dong-Ying Wu, Yu-Kui Zhang, Yan Xin 
World J Gastroenterol 9(9):1925-1929. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1925
Liver Cancer
Kai Liu, Xu He, Xue-Zhong Lei, Lian-San Zhao, Hong Tang, Li Liu, Bing-Jun Lei 
World J Gastroenterol 9(9):1946-1949. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1946
Wei Wang, Lian-Yue Yang, Zhi-Li Yang, Gen-Wen Huang, Wei-Qun Lu 
World J Gastroenterol 9(9):1950-1953. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1950
Dong-Ye Yang, Fang-Gen Lu, Xi-Xiang Tang, Shui-Ping Zhao, Chun-Hui Ouyang, Xiao-Ping Wu, Xiao-Wei Liu, Xiao-Ying Wu 
World J Gastroenterol 9(9):1954-1958. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1954
Li-Qun Yang, Wei-Feng Yu, Yun-Fei Cao, Bin Gong, Qing Chang, Guang-Shun Yang 
World J Gastroenterol 9(9):1959-1962. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1959
Peng Shang, Ai-Rong Qian, Tie-Hong Yang, Min Jia, Qi-Bing Mei, Chi-Hin Cho, Wen-Ming Zhao, Zhi-Nan Chen 
World J Gastroenterol 9(9):1963-1967. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1963
Colorectal Cancer
Ren-Min Zhu, Fang-Yu Wang, Ichiro Hirata, Ken-Ichi Katsu, Shu-Dong Xiao, Zhong-Lin Yu, Zhi-Hong Zhang, Zhao-Min Xu 
World J Gastroenterol 9(9):1985-1989. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1985
Xue-Liang Guo, Geng-Jin Lin, Hong Zhao, Yong Gao, Li-Ping Qian, San-Rong Xu, Li-Na Fu, Qing Xu, Jie-Jun Wang 
World J Gastroenterol 9(9):1995-1998. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1995
Viral Hepatitis
Nian-Song Wang, Zhao-Long Wu, Yue-E Zhang, Mu-Yi Guo, Lv-Tan Liao 
World J Gastroenterol 9(9):2004-2008. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.2004
Chun-Lei Fan, Lai Wei, Dong Jiang, Hong-Song Chen, Yan Gao, Ruo-Bing Li, Yu Wang 
World J Gastroenterol 9(9):2012-2016. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.2012
Ke-Xia Wang, Jiang-Long Peng, Xue-Feng Wang, Ye Tian, Jian Wang, Chao-Pin Li 
World J Gastroenterol 9(9):2017-2020. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.2017
H Pylori
Basic Research
Yong Jiang, Xiao-Ping Gu, Yu-Dong Qiu, Xue-Mei Sun, Lei-Lei Chen, Li-Hua Zhang, Yi-Tao Ding 
World J Gastroenterol 9(9):2025-2029. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.2025
Qing-You Du, Xiao-Bo Wang, Xue-Jun Chen, Wei Zheng, Sheng-Qi Wang 
World J Gastroenterol 9(9):2030-2035. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.2030
Jian-Gao Fan, Lan Zhong, Zheng-Jie Xu, Li-Yan Tia, Xiao-Dong Ding, Min-Sheng Li, Guo-Liang Wang 
World J Gastroenterol 9(9):2045-2049. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.2045
Hui-Shu Guo, Zheng-Xu Cai, Hai-Feng Zheng, Xiang-Lan Li, Yi-Feng Cui, Zuo-Yu Wang, Wen-Xie Xu, Sang-Jin Lee, Young-Chul Kim 
World J Gastroenterol 9(9):2054-2059. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.2054
Yun-Feng Li, Hong-Xia Sun, Guo-Dong Wu, Wei-Nan Du, Jin Zuo, Yan Shen, Bo-Qin Qiang, Zhi-Jian Yao, Heng Wang, Wei Huang, Zhu Chen, Mo-Miao Xiong, Yan Meng, Fu-De Fang 
World J Gastroenterol 9(9):2078-2082. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.2078
Min Wang, Lars Boenicke, Bradley D. Howard, Ilka Vogel, Holger Kalthoff 
World J Gastroenterol 9(9):2083-2087. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.2083
Clinical Research
Guo-Qiang Xu, Bing-Ling Zhang, You-Ming Li, Li-Hua Chen, Feng Ji, Wei-Xing Chen, Shu-Ping Cai 
World J Gastroenterol 9(9):2088-2091. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.2088
Yi-Ming Li, Fan Lv, Xin Xu, Hong Ji, Wen-Tao Gao, Tuan-Jie Lei, Gui-Bing Ren, Zhi-Lan Bai, Qiang Li 
World J Gastroenterol 9(9):2092-2095. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.2092
Zhong-Qiu Wang, Jie-Shou Li, Guang-Ming Lu, Xin-Hua Zhang, Zi-Qian Chen, Kui Meng 
World J Gastroenterol 9(9):2100-2104. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.2100
Brief Reports
Pu-Jun Gao, Yun-Feng Piao, Xiao-Dong Liu, Li-Ke Qu, Yang Shi, Xiao-Cong Wang, Han-Yi Yang 
World J Gastroenterol 9(9):2114-2116. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.2114
Feng Jiang, Zhen-Yu Yin, Xiao-Dong Ni, You-Sheng Li, Ning Li, Jie-Shou Li 
World J Gastroenterol 9(9):2125-2127. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.2125
Xiao-Hua Jiang, Ren-Qian Zhong, Xiao-Yun Fan, Yin Hu, Feng An, Jian-Wen Sun, Xian-Tao Kong 
World J Gastroenterol 9(9):2128-2131. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.2128
Yan Cui, Li-Yan Zhou, Man-Ku Dong, Ping Wang, Min Ji, Xiao-Ou Li, Chang-Wei Chen, Zi-Pei Liu, Yong-Jie Xu, Hong-Wen Zhang 
World J Gastroenterol 9(9):2132-2134. Published online Sep 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i9.2132