BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Viral Hepatitis
Min Chen, Tong Cheng, Chen-Yu Xu, Ting Wu, Shan-Hai Ou, Tao Zhang, Jun Zhang, Ning-Shao Xia 
World J Gastroenterol 11(19):2864-2868. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2864
Tian-Hua Huang, Qing-Jian Zhang, Qing-Dong Xie, Li-Ping Zeng, Xi-Fan Zeng 
World J Gastroenterol 11(19):2869-2873. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2869
Kang Xu, Xin-Yan Deng, Ying Yue, Zhong-Min Guo, Bing Huang, Xun Hong, Dong Xiao, Xi-Gu Chen 
World J Gastroenterol 11(19):2885-2891. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2885
Ping Liu, Yi-Yang Hu, Cheng Liu, Lie-Ming Xu, Cheng-Hai Liu, Ke-Wei Sun, De-Chang Hu, You-Kuan Yin, Xia-Qiu Zhou, Mo-Bin Wan, Xiong Cai, Zhi-Qing Zhang, Jun Ye, Ren-Xing Zhou, Jia He, Bao-Zhang Tang 
World J Gastroenterol 11(19):2892-2899. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2892
Basic Research
Lin Yang, Zhi-Guang Zhou, Gan Huang, Ling-Li Ouyang, Xia Li, Xiang Yan 
World J Gastroenterol 11(19):2900-2905. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2900
Ying Guo, Jun Liu, Ying-Hui Li, Tian-Bao Song, Jing Wu, Cai-Xia Zheng, Cai-Fang Xue 
World J Gastroenterol 11(19):2912-2915. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2912
Cun-Shuan Xu, Cui-Fang Chang, Jin-Yun Yuan, Wen-Qiang Li, Hong-Peng Han, Ke-Jin Yang, Li-Feng Zhao, Yu-Chang Li, Hui-Yong Zhang, Salman Rahman, Jing-Bo Zhang 
World J Gastroenterol 11(19):2932-2940. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2932
Clinical Research
Thomas Zoepf, Evelyn J. Maldonado-Lopez, Philip Hilgard, Alexander Dechêne, Massimo Malago, Christoph E. Broelsch, Joerg Schlaak, Guido Gerken 
World J Gastroenterol 11(19):2945-2948. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2945
Brief Reports
Hai-Ying Lu, Xiao-Yuan Xu, Yu Lei, Yang-Feng Wu, Bo-Wen Chen, Feng Xiao, Gao-Qiang Xie, De-Min Han 
World J Gastroenterol 11(19):2971-2974. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2971
Cheng-You Wang, Yong Ni, Yan Liu, Zhi-Heng Huang, Min-Jie Zhang, Yong-Qiang Zhan, Hai-Bin Gao 
World J Gastroenterol 11(19):3005-3007. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.3005
Case Report
Kazumi Miyashita, Katsuya Shiraki, Takeshi Ito, Hiroki Taoka, Takeshi Nakano 
World J Gastroenterol 11(19):3008-3009. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.3008