BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Shi-He Shao, Hua Wang, Shun-Gen Chai, Li-Mei Liu 
World J Gastroenterol 11(20):3011-3013. Published online May 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i20.3011
Liver Cancer
Colorectal Cancer
Kuo-Ching Yang, Yih-Huei Uen, Fat-Moon Suk, Yu-Chih Liang, Ying-Jan Wang, Yuan-Soon Ho, I-Hsuan Li, Shyr-Yi Lin 
World J Gastroenterol 11(20):3040-3045. Published online May 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i20.3040
Viral Hepatitis
Emin Altlparmak, Seyfettin Köklü, Mesut Yallnklllc, Osman Yüksel, Bahattin Cicek, Ertugrul Kayacetin, Tülin Sahin 
World J Gastroenterol 11(20):3056-3059. Published online May 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i20.3056
Basic Research
You-Hong Yuan, En-Hua Xiao, Jun Xiang, Ke-Li Tang, Ke Jin, Shi-Jian Yi, Qiang Yin, Rong-Hua Yan, Zhong He, Quan-Liang Shang, Wei-Zhou Hu, Su-Wen Yuan 
World J Gastroenterol 11(20):3070-3074. Published online May 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i20.3070
Clinical Research
George V. Papatheodoridis, Evangelos Cholongitas, Eleni Dimitriadou, Giota Touloumi, Vassilios Sevastianos, Athanasios J. Archimandritis 
World J Gastroenterol 11(20):3099-3104. Published online May 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i20.3099
Chih-Yen Chen, Ching-Liang Lu, Jiing-Chyuan Luo, Full-Young Chang, Shou-Dong Lee, Yung-Ling Lai 
World J Gastroenterol 11(20):3112-3117. Published online May 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i20.3112
Brief Reports
Tamás Molnár, László Tiszlavicz, Csaba Gyulai, Ferenc Nagy, János Lonovics 
World J Gastroenterol 11(20):3118-3121. Published online May 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i20.3118
Gang-Ming Xi, Hua-Qiao Wang, Guo-Hou He, Chao-Feng Huang, Qun-Fang Yuan, Guo-Yao Wei, Hua Li, Wen-Wen Liu, Hua-Yan Fan 
World J Gastroenterol 11(20):3135-3138. Published online May 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i20.3135
Jian-Hua Li, Xian-Zhe Shi, Shen Lü, Min Liu, Wan-Ming Cui, Li-Na Liu, Jing Jiang, Guo-Wang Xu 
World J Gastroenterol 11(20):3144-3146. Published online May 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i20.3144
Case Report
Sheung-Fat Ko, Yuan-Hsiung Tsai, Hsuan-Ying Huang, Shu-Hang Ng, Fu-Ming Fang, Yeh Tang, Ming-Tse Sung, Ming-Jang Hsieh 
World J Gastroenterol 11(20):3165-3166. Published online May 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i20.3165