BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Guidelines
Review
Minireviews
Juan Cheng, Zhi-Wei Zhao, Ji-Rui Wen, Ling Wang, Li-Wei Huang, Yan-Lin Yang, Feng-Nian Zhao, Jing-Yue Xiao, Fei Fang, Jiang Wu, Ya-Li Miao 
World J Clin Cases 8(8):1400-1413. Published online Apr 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i8.1400
Retrospective Study
Observational Study
Ioannis Kalantzis, Afroditi Nonni, Kitty Pavlakis, Eumorphia-Maria Delicha, Konstantinos Miltiadou, Christos Kosmas, Nikolaos Ziras, Konstantinos Gkoumas, Harikleia Gakiopoulou 
World J Clin Cases 8(8):1424-1443. Published online Apr 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i8.1424
Case Report
Li-Ru Chen, Zheng-Xin Chen, Yang-Chun Liu, Lei Peng, Ye Zhang, Quan Xu, Qing Lin, Yun-Ming Tao, Hao Wu, Sui Yin, Ye-Ji Hu 
World J Clin Cases 8(8):1554-1560. Published online Apr 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i8.1554