BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Raphael L C Araujo, Camila G C Y Carvalho, Carlos T Maeda, Jean Michel Milani, Diogo G Bugano, Pedro Henrique Z de Moraes, Marcelo M Linhares 
World J Gastrointest Surg 14(9):877-886. Published online Sep 27, 2022. doi: 10.4240/wjgs.v14.i9.877
Retrospective Study
Yi-Wen Chen, Jian Xu, Xiang Li, Wei Chen, Shun-Liang Gao, Yan Shen, Min Zhang, Jian Wu, Ri-Sheng Que, Jun Yu, Ting-Bo Liang, Xue-Li Bai 
World J Gastrointest Surg 14(9):896-903. Published online Sep 27, 2022. doi: 10.4240/wjgs.v14.i9.896
Yu-Ping Wang, Hong Xu, Jia-Xin Shen, Wen-Ming Liu, Yuan Chu, Ben-Song Duan, Jing-Jing Lian, Hai-Bin Zhang, Li Zhang, Mei-Dong Xu, Jia Cao 
World J Gastrointest Surg 14(9):918-929. Published online Sep 27, 2022. doi: 10.4240/wjgs.v14.i9.918
Observational Study
Randomized Controlled Trial
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Noemi Zorzetti, Augusto Lauro, Maria Irene Bellini, Samuele Vaccari, Barbara Dalla Via, Maurizio Cervellera, Roberto Cirocchi, Salvatore Sorrenti, Vito D’Andrea, Valeria Tonini 
World J Gastrointest Surg 14(9):1060-1071. Published online Sep 27, 2022. doi: 10.4240/wjgs.v14.i9.1060
Case Report
Yan-Shuai Wang, Qing-Yun Guo, Fang-Hong Zheng, Zi-Wei Huang, Jia-Lang Yan, Fu-Xiang Fan, Tian Liu, Shun-Xian Ji, Xiao-Feng Zhao, Yi-Xiong Zheng 
World J Gastrointest Surg 14(9):1072-1081. Published online Sep 27, 2022. doi: 10.4240/wjgs.v14.i9.1072
Letter to the Editor
Efstathios Theodoros Pavlidis, Theodoros Efstathios Pavlidis 
World J Gastrointest Surg 14(9):1086-1088. Published online Sep 27, 2022. doi: 10.4240/wjgs.v14.i9.1086