BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Wataru Okajima, Shuhei Komatsu, Daisuke Ichikawa, Mahito Miyamae, Takuma Ohashi, Taisuke Imamura, Jun Kiuchi, Keiji Nishibeppu, Tomohiro Arita, Hirotaka Konishi, Atsushi Shiozaki, Ryo Morimura, Hisashi Ikoma, Kazuma Okamoto, Eigo Otsuji 
World J Gastroenterol 23(31):5650-5668. Published online Aug 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i31.5650
Basic Study
Kalliopi Despoudi, Ioannis Mantzoros, Orestis Ioannidis, Aggeliki Cheva, Nikolaos Antoniou, Dimitrios Konstantaras, Savvas Symeonidis, Manousos George Pramateftakis, Efstathios Kotidis, Stamatis Angelopoulos, Konstantinos Tsalis 
World J Gastroenterol 23(31):5680-5691. Published online Aug 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i31.5680
Virginia Knight, Dinushka Lourensz, Jorge Tchongue, Jeanne Correia, Peter Tipping, William Sievert 
World J Gastroenterol 23(31):5692-5699. Published online Aug 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i31.5692
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Yung Ka Chin, Julio Iglesias-Garcia, Daniel de la Iglesia, Jose Lariño-Noia, Ihab Abdulkader-Nallib, Hector Lázare, Susana Rebolledo Olmedo, J Enrique Dominguez-Muñoz 
World J Gastroenterol 23(31):5755-5763. Published online Aug 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i31.5755
Kohei Nishio, Kenjiro Kimura, Ryosuke Amano, Bunzo Nakata, Sadaaki Yamazoe, Go Ohira, Kotaro Miura, Naoki Kametani, Hiroaki Tanaka, Kazuya Muguruma, Kosei Hirakawa, Masaichi Ohira 
World J Gastroenterol 23(31):5764-5772. Published online Aug 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i31.5764
Shinichiro Yoshioka, Hidetoshi Takedatsu, Shuhei Fukunaga, Kotaro Kuwaki, Hiroshi Yamasaki, Ryosuke Yamauchi, Atsushi Mori, Hiroshi Kawano, Tadahiro Yanagi, Tatsuki Mizuochi, Kosuke Ushijima, Keiichi Mitsuyama, Osamu Tsuruta, Takuji Torimura 
World J Gastroenterol 23(31):5773-5779. Published online Aug 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i31.5773
Yuan Xie, Jian-Zhen Lin, An-Qiang Wang, Wei-Yu Xu, Jun-Yu Long, Yu-Feng Luo, Jie Shi, Zhi-Yong Liang, Xin-Ting Sang, Hai-Tao Zhao 
World J Gastroenterol 23(31):5787-5797. Published online Aug 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i31.5787
Case Report
Kinga Szurian, Holger Till, Eva Amerstorfer, Nicole Hinteregger, Hans-Jörg Mischinger, Bernadette Liegl-Atzwanger, Iva Brcic 
World J Gastroenterol 23(31):5817-5822. Published online Aug 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i31.5817
Shuya Honda, Koji Sawada, Takumu Hasebe, Shunsuke Nakajima, Mikihiro Fujiya, Toshikatsu Okumura 
World J Gastroenterol 23(31):5823-5828. Published online Aug 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i31.5823