BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Vlasta Podzemny, Lorenzo Carlo Pescatori, Mario Pescatori 
World J Gastroenterol 21(4):1053-1060. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1053
Giacomo Germani, Kryssia Rodriguez-Castro, Francesco Paolo Russo, Marco Senzolo, Alberto Zanetto, Alberto Ferrarese, Patrizia Burra 
World J Gastroenterol 21(4):1061-1068. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1061
Goran Hauser, Marko Milosevic, Davor Stimac, Enver Zerem, Predrag Jovanović, Ivana Blazevic 
World J Gastroenterol 21(4):1069-1080. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1069
Minireviews
Shu-Jung Tsai, Ching-Chung Lin, Chen-Wang Chang, Chien-Yuan Hung, Tze-Yu Shieh, Horng-Yuan Wang, Shou-Chuan Shih, Ming-Jen Chen 
World J Gastroenterol 21(4):1091-1098. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1091
Basic Study
Andrea Ferrigno, Laura Giuseppina Di Pasqua, Alberto Bianchi, Plinio Richelmi, Mariapia Vairetti 
World J Gastroenterol 21(4):1108-1116. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1108
Min Woo Hwang, Tae Seok Ahn, Noo Ri Hong, Han-Sol Jeong, Myeong Ho Jung, Ki-Tae Ha, Byung Joo Kim 
World J Gastroenterol 21(4):1117-1124. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1117
Case Control Study
Seng Chan You, Kwang Joon Kim, Seung Up Kim, Beom Kyung Kim, Jun Yong Park, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Won Jae Lee, Kwang-Hyub Han 
World J Gastroenterol 21(4):1158-1166. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1158
Retrospective Cohort Study
Luigi Bonavina, Alberto Aiolfi, Federica Scolari, Davide Bona, Andrea Lovece, Emanuele Asti 
World J Gastroenterol 21(4):1167-1172. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1167
Eun Kyung Lee, So Young Kim, You Jin Lee, Mi Hyang Kwak, Hak Jin Kim, Il Ju Choi, Soo-Jeong Cho, Young Woo Kim, Jong Yeul Lee, Chan Gyoo Kim, Hong Man Yoon, Bang Wool Eom, Sun-Young Kong, Min Kyong Yoo, Jong Hyock Park, Keun Won Ryu 
World J Gastroenterol 21(4):1173-1181. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1173
Retrospective Study
Jennifer L Bennett, Christina Y Ha, Jonathan E Efron, Susan L Gearhart, Mark G Lazarev, Elizabeth C Wick 
World J Gastroenterol 21(4):1182-1188. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1182
José Miguel Luz Parente, Claudio Saddy Rodrigues Coy, Viriato Campelo, Mírian Perpétua Palha Dias Parente, Leonardo Araújo Costa, Renata Mendes da Silva, Celso Stephan, José Murilo Robilotta Zeitune 
World J Gastroenterol 21(4):1197-1206. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1197
Yusuke Yamamoto, Hisashi Ikoma, Ryo Morimura, Hirotaka Konishi, Yasutoshi Murayama, Shuhei Komatsu, Atsushi Shiozaki, Yoshiaki Kuriu, Takeshi Kubota, Masayoshi Nakanishi, Daisuke Ichikawa, Hitoshi Fujiwara, Kazuma Okamoto, Chouhei Sakakura, Toshiya Ochiai, Eigo Otsuji 
World J Gastroenterol 21(4):1207-1215. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1207
Sevgi Ozden, Zerrin Ozgen, Hazan Ozyurt, Cengiz Gemici, Gokhan Yaprak, Huseyin Tepetam, Alpaslan Mayadagli 
World J Gastroenterol 21(4):1222-1233. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1222
Ling-Qiang Zhang, Xin-Sen Xu, Yong Wan, Si-Dong Song, Rui-Tao Wang, Wei Chen, Zhi-Xin Wang, Hu-Lin Chang, Ji-Chao Wei, Ya-Feng Dong, Chang Liu 
World J Gastroenterol 21(4):1243-1250. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1243
Observational Study
Gilaad G Kaplan, Allen Lim, Cynthia H Seow, Gordon W Moran, Subrata Ghosh, Yvette Leung, Jennifer Debruyn, Geoffrey C Nguyen, James Hubbard, Remo Panaccione 
World J Gastroenterol 21(4):1251-1260. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1251
Ioannis Elefsiniotis, Elena Vezali, Dimitrios Vrachatis, Sofia Hatzianastasiou, Stefanos Pappas, George Farmakidis, Georgia Vrioni, Athanasios Tsakris 
World J Gastroenterol 21(4):1261-1267. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1261
Ken Matsuo, Hidetoshi Takedatsu, Michita Mukasa, Hiroaki Sumie, Hikaru Yoshida, Yasutomo Watanabe, Jun Akiba, Keita Nakahara, Osamu Tsuruta, Takuji Torimura 
World J Gastroenterol 21(4):1268-1274. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1268
Shigenori Kadowaki, Miho Kakuta, Shuhei Takahashi, Akemi Takahashi, Yoshiko Arai, Yoji Nishimura, Toshimasa Yatsuoka, Akira Ooki, Kensei Yamaguchi, Keitaro Matsuo, Kei Muro, Kiwamu Akagi 
World J Gastroenterol 21(4):1275-1283. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1275
Prospective Study
Naoyoshi Nagata, Ryota Niikura, Tomonori Aoki, Takuro Shimbo, Katsunori Sekine, Hidetaka Okubo, Kazuhiro Watanabe, Toshiyuki Sakurai, Chizu Yokoi, Junichi Akiyama, Mikio Yanase, Masashi Mizokami, Naomi Uemura 
World J Gastroenterol 21(4):1292-1298. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1292
Jie Zhao, Jian-Ning Dong, Jian-Feng Gong, Hong-Gang Wang, Yi Li, Liang Zhang, Lu-Gen Zuo, Yun Feng, Li-Li Gu, Ning Li, Jie-Shou Li, Wei-Ming Zhu 
World J Gastroenterol 21(4):1299-1304. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1299
Meta-Analysis
Mazen Ferwana, Imad Abdulmajeed, Ali Alhajiahmed, Wedad Madani, Belal Firwana, Rim Hasan, Osama Altayar, Paul J Limburg, Mohammad Hassan Murad, Bandar Knawy 
World J Gastroenterol 21(4):1305-1314. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1305
Case Report
Simona Gurzu, Zoltan Kadar, Tivadar Bara, Tivadar Jr. Bara, Adrian Tamasi, Leonard Azamfirei, Ioan Jung 
World J Gastroenterol 21(4):1329-1333. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1329
Takahiro Nakazawa, Yushi Ikeda, Yoshiaki Kawaguchi, Hirohisa Kitagawa, Hiroki Takada, Yutaka Takeda, Isamu Makino, Naohiko Makino, Itaru Naitoh, Atsushi Tanaka 
World J Gastroenterol 21(4):1334-1343. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1334
Keiichi Hatamaru, Shunjiro Azuma, Takuji Akamatsu, Takeshi Seta, Shunji Urai, Yoshito Uenoyama, Yukitaka Yamashita, Kazuo Ono 
World J Gastroenterol 21(4):1344-1348. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1344
Sohsuke Yamada, Atsunori Nabeshima, Hirotsugu Noguchi, Aya Nawata, Hisae Nishii, Xin Guo, Ke-Yong Wang, Masanori Hisaoka, Toshiyuki Nakayama 
World J Gastroenterol 21(4):1349-1356. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1349