BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Shoji Kubo, Shigekazu Takemura, Shogo Tanaka, Hiroji Shinkawa, Takayoshi Nishioka, Akinori Nozawa, Masahiko Kinoshita, Genya Hamano, Tokuji Ito, Yorihisa Urata 
World J Gastroenterol 21(27):8249-8255. Published online Jul 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i27.8249
Review
Michael Hollis, Kavitha Nair, Arpita Vyas, Lakshmi Shankar Chaturvedi, Sahil Gambhir, Dinesh Vyas 
World J Gastroenterol 21(27):8284-8292. Published online Jul 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i27.8284
Hui Li, Tian He, Qian Xu, Zhe Li, Yan Liu, Fang Li, Bo-Feng Yang, Cun-Zhi Liu 
World J Gastroenterol 21(27):8304-8313. Published online Jul 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i27.8304
Basic Study
Yu-Gang Wang, Ling Xu, Ting Wang, Jue Wei, Wen-Ying Meng, Na Wang, Min Shi 
World J Gastroenterol 21(27):8326-8339. Published online Jul 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i27.8326
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Luca Nespoli, Giulia Lo Bianco, Fabio Uggeri, Fabrizio Romano, Angelo Nespoli, Davide Paolo Bernasconi, Luca Gianotti 
World J Gastroenterol 21(27):8366-8372. Published online Jul 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i27.8366
Fang-Yuan Gao, Yao Liu, Xiao-Shu Li, Xie-Qiong Ye, Le Sun, Ming-Fan Geng, Rui Wang, Hui-Min Liu, Xiao-Bing Zhou, Li-Li Gu, Yan-Min Liu, Gang Wan, Xian-Bo Wang 
World J Gastroenterol 21(27):8373-8381. Published online Jul 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i27.8373
Retrospective Study
Chao-Hui Zheng, Mu Xu, Chang-Ming Huang, Ping Li, Jian-Wei Xie, Jia-Bin Wang, Jian-Xian Lin, Jun Lu, Qi-Yue Chen, Long-Long Cao, Mi Lin 
World J Gastroenterol 21(27):8389-8397. Published online Jul 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i27.8389
Clinical Trials Study
Chao-Jie Wang, Zi-Zhen Zhang, Jia Xu, Ming Wang, Wen-Yi Zhao, Lin Tu, Chun Zhuang, Qiang Liu, Yan-Yin Shen, Hui Cao, Zhi-Gang Zhang 
World J Gastroenterol 21(27):8398-8407. Published online Jul 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i27.8398
Observational Study
Takeshi Matsuhisa, Yoshio Yamaoka, Tomohisa Uchida, Davaadorj Duger, Battulga Adiyasuren, Oyuntsetseg Khasag, Tserentogtokh Tegshee, Byambajav Tsogt-Ochir 
World J Gastroenterol 21(27):8408-8417. Published online Jul 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i27.8408
Prospective Study
Sabrina Galgenmueller, Heike Jaeger, Wolfgang Kratzer, Stefan A Schmidt, Suemeyra Oeztuerk, Mark M Haenle, Richard A Mason, Tilmann Graeter 
World J Gastroenterol 21(27):8425-8432. Published online Jul 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i27.8425
Systematic Reviews
Yoshikazu Kinoshita, Norihisa Ishimura, Naoki Oshima, Shunji Ishihara 
World J Gastroenterol 21(27):8433-8440. Published online Jul 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i27.8433
Meta-Analysis
Case Report
Akiko Tomonari, Akio Katanuma, Tomoaki Matsumori, Hajime Yamazaki, Itsuki Sano, Ryuki Minami, Manabu Sen-yo, Satoshi Ikarashi, Toshifumi Kin, Kei Yane, Kuniyuki Takahashi, Toshiya Shinohara, Hiroyuki Maguchi 
World J Gastroenterol 21(27):8458-8461. Published online Jul 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i27.8458
Yukako Nemoto, Junya Tokuhisa, Nagasato Shimada, Tatsuya Gomi, Iruru Maetani 
World J Gastroenterol 21(27):8462-8466. Published online Jul 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i27.8462
Soon Jae Lee, Hyun Joo Song, Sun-Jin Boo, Soo-Young Na, Heung Up Kim, Chang Lim Hyun 
World J Gastroenterol 21(27):8467-8472. Published online Jul 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i27.8467