BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Alexander Schlachterman, Willie W Craft Jr, Eric Hilgenfeldt, Avir Mitra, Roniel Cabrera 
World J Gastroenterol 21(28):8478-8491. Published online Jul 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i28.8478
Review
Lucia Marseglia, Sara Manti, Gabriella D’Angelo, Eloisa Gitto, Carmelo Salpietro, Antonio Centorrino, Gianfranco Scalfari, Giuseppe Santoro, Pietro Impellizzeri, Carmelo Romeo 
World J Gastroenterol 21(28):8508-8515. Published online Jul 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i28.8508
Takahiro Kishikawa, Motoyuki Otsuka, Motoko Ohno, Takeshi Yoshikawa, Akemi Takata, Kazuhiko Koike 
World J Gastroenterol 21(28):8527-8540. Published online Jul 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i28.8527
Liliana Chiorean, Xin-Wu Cui, Andrea Tannapfel, Doris Franke, Martin Stenzel, Wojciech Kosiak, Dagmar Schreiber-Dietrich, Jörg Jüngert, Jian-Min Chang, Christoph F Dietrich 
World J Gastroenterol 21(28):8541-8561. Published online Jul 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i28.8541
Minireviews
Basic Study
Qin Pan, Rui-Nan Zhang, Yu-Qin Wang, Rui-Dan Zheng, Yu-Qiang Mi, Wen-Bin Liu, Feng Shen, Guang-Yu Chen, Jia-Fa Lu, Chan-Yan Zhu, Shu-Yi Zhang, Yi-Ming Chen, Wan-Lu Sun, Jian-Gao Fan 
World J Gastroenterol 21(28):8605-8614. Published online Jul 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i28.8605
Retrospective Study
Yu-Zhen Zheng, Wei Zhao, Yi Hu, Xiao-Xiao Ding-Lin, Jing Wen, Hong Yang, Qian-Wen Liu, Kong-Jia Luo, Qing-Yuan Huang, Jun-Ying Chen, Jian-Hua Fu 
World J Gastroenterol 21(28):8644-8652. Published online Jul 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i28.8644
Prospective Study
Wattana Sukeepaisarnjaroen, Tri Pham, Tewesak Tanwandee, Saroja Nazareth, Sam Galhenage, Lindsay Mollison, Leanne Totten, Alan Wigg, Rosalie Altus, Anton Colman, Brenda Morales, Sue Mason, Tracey Jones, Nadine Leembruggen, Vince Fragomelli, Cheryl Sendall, Richard Guan, Dede Sutedja, Soek Siam Tan, Yock Young Dan, Yin Mei Lee, Widjaja Luman, Eng Kiong Teo, Yin Min Than, Teerha Piratvisuth, Seng Gee Lim 
World J Gastroenterol 21(28):8660-8669. Published online Jul 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i28.8660
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Case Report
Taro Oshikiri, Yoshinobu Yamamoto, Ikuya Miki, Masahiro Tsuda, Tetsu Nakamura, Yasuhiro Fujino, Masahiro Tominaga, Yoshihiro Kakeji 
World J Gastroenterol 21(28):8723-8729. Published online Jul 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i28.8723