BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Ana Elisa Valencise Quaglio, Thais Gagno Grillo, Ellen Cristina Souza De Oliveira, Luiz Claudio Di Stasi, Ligia Yukie Sassaki 
World J Gastroenterol 28(30):4053-4060. Published online Aug 14, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i30.4053
Basic Study
Case Control Study
Mahasish Shome, Lusheng Song, Stacy Williams, Yunro Chung, Vel Murugan, Jin G Park, William Faubion, Shabana F Pasha, Jonathan A Leighton, Joshua LaBaer, Ji Qiu 
World J Gastroenterol 28(30):4089-4101. Published online Aug 14, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i30.4089
Retrospective Cohort Study
Ling-Ya Yao, Bu-Le Shao, Feng Tian, Mei Ye, Yu-Qin Li, Xiao-Lei Wang, Lin Wang, Shao-Qi Yang, Xiao-Ping Lv, Yan Jia, Xue-Hong Wang, Xiao-Qi Zhang, Yan-Ling Wei, Qian Cao 
World J Gastroenterol 28(30):4102-4119. Published online Aug 14, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i30.4102
Retrospective Study
Observational Study
Gwang Hyeon Choi, Eun Sun Jang, Young Seok Kim, Youn Jae Lee, In Hee Kim, Sung Bum Cho, Han Chu Lee, Jeong Won Jang, Moran Ki, Hwa Young Choi, Dahye Baik, Sook-Hyang Jeong 
World J Gastroenterol 28(30):4182-4200. Published online Aug 14, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i30.4182
Meta-Analysis
Case Report
Letter to the Editor