BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Review
Minireviews
Clinical and Translational Research
Retrospective Study
Case Report
Amalia Calinoiu, Elena-Cristina Guluta, Adina Rusu, Alexandra Minca, Dragos Minca, Luminita Tomescu, Valeriu Gheorghita, Dana Galieta Minca, Lucian Negreanu 
World J Clin Cases 11(7):1506-1512. Published online Mar 6, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i7.1506
Pei-Hua He, Li-Chang Liu, Xing-Fu Zhou, Jun-Jie Xu, Wei-Hong Hong, Li-Chun Wang, Su-Jun Liu, Jia-Hao Zeng 
World J Clin Cases 11(7):1656-1665. Published online Mar 6, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i7.1656
Letter to the Editor