BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Field Of Vision
Basic Study
William Wai-Chun Cheng, Clara Sze-Man Tang, Hong-Sheng Gui, Man-Ting So, Vincent Chi-Hang Lui, Paul Kwong-Hang Tam, Maria-Mercè Garcia-Barcelo 
World J Gastroenterol 21(7):2040-2046. Published online Feb 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i7.2040
Cheng-Yao Lin, Chih-Hui Lee, Chien-Cheng Huang, Song-Tay Lee, How-Ran Guo, Shih-Bin Su 
World J Gastroenterol 21(7):2047-2057. Published online Feb 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i7.2047
Case Control Study
Miguel Ângelo Nobre e Souza, Patrícia Carvalho Bezerra, Rivianny Arrais Nobre, Esther Studart da Fonseca Holanda, Armênio Aguiar dos Santos 
World J Gastroenterol 21(7):2067-2072. Published online Feb 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i7.2067
Retrospective Cohort Study
You-Wen Tan, Yun Ye, Guo-Hong Ge, Wei Zhao, Jian-He Gan, Yun Zhao, Zhi-Lin Niu, Dong-Jun Zhang, Li Chen, Xue-Jun Yu, Li-Jun Yang 
World J Gastroenterol 21(7):2089-2095. Published online Feb 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i7.2089
Retrospective Study
Jean-Florian Guion-Dusserre, Veronique Lorgis, Julie Vincent, Leila Bengrine, Francois Ghiringhelli 
World J Gastroenterol 21(7):2096-2101. Published online Feb 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i7.2096
Marcos V Perini, Paulo Herman, Andre L Montagnini, Jose Jukemura, Fabricio F Coelho, Jaime A Kruger, Telesforo Bacchella, Ivan Cecconello 
World J Gastroenterol 21(7):2102-2107. Published online Feb 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i7.2102
Yasuharu Maeda, Kazuo Ohtsuka, Shin-ei Kudo, Kunihiko Wakamura, Yuichi Mori, Noriyuki Ogata, Yoshiki Wada, Masashi Misawa, Akihiro Yamauchi, Seiko Hayashi, Toyoki Kudo, Takemasa Hayashi, Hideyuki Miyachi, Fuyuhiko Yamamura, Fumio Ishida, Haruhiro Inoue, Shigeharu Hamatani 
World J Gastroenterol 21(7):2108-2115. Published online Feb 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i7.2108
Motohiro Shimizu, Norihiro Furusyo, Hiroaki Ikezaki, Eiichi Ogawa, Takeo Hayashi, Takeshi Ihara, Yuji Harada, Kazuhiro Toyoda, Masayuki Murata, Jun Hayashi 
World J Gastroenterol 21(7):2116-2123. Published online Feb 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i7.2116
Huisong Lee, Seong Ho Choi, Yong Beom Cho, Seong Hyeon Yun, Hee Cheol Kim, Woo Yong Lee, Jin Seok Heo, Dong Wook Choi, Kyung Uk Jung, Ho-Kyung Chun 
World J Gastroenterol 21(7):2124-2130. Published online Feb 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i7.2124
Clinical Trials Study
Zhi-Qun Li, En-Qiang Linghu, Min Hu, Xiang-Dong Wang, Hong-Bin Wang, Jing-Yun Meng, Hong Du 
World J Gastroenterol 21(7):2140-2146. Published online Feb 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i7.2140
Observational Study
Yaron Niv, Ram Dickman, Zohar Levi, Gadi Neumann, Dorit Ehrlich, Haim Bitterman, Jacob Dreiher, Arnon Cohen, Doron Comaneshter, Eyran Halpern 
World J Gastroenterol 21(7):2152-2158. Published online Feb 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i7.2152
Fu-Bao Liu, Xiao-Jun Yu, Guo-Bing Wang, Yi-Jun Zhao, Kun Xie, Fan Huang, Jiang-Ming Cheng, Xin-Rao Wu, Chao-Jie Liang, Xiao-Ping Geng 
World J Gastroenterol 21(7):2169-2177. Published online Feb 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i7.2169
Prospective Study
Randomized Controlled Trial
Wei-Bin Lin, Meng-Ya Liang, Guang-Xian Chen, Xiao Yang, Han Qin, Jian-Ping Yao, Kang-Ni Feng, Zhong-Kai Wu 
World J Gastroenterol 21(7):2183-2190. Published online Feb 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i7.2183
Randomized Clinical Trial
Jin-Shen Wang, Chang-Qing Jing, Ke-Shu Shan, Yue-Zhi Chen, Xiao-Bo Guo, Zhi-Xin Cao, Lin-Jun Mu, Li-Pan Peng, Ming-Liang Zhou, Le-Ping Li 
World J Gastroenterol 21(7):2191-2198. Published online Feb 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i7.2191
Evidence-Based Medicine
Zi-Qiang Tian, Jian-Wei Shi, Xiao-Ran Wang, Zhong Li, Gui-Ying Wang 
World J Gastroenterol 21(7):2199-2205. Published online Feb 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i7.2199
Case Report
Xiao-Li Huang, Jin Tao, Jian-Zhong Li, Xiao-Liang Chen, Jian-Ning Chen, Chun-Kui Shao, Bin Wu 
World J Gastroenterol 21(7):2242-2248. Published online Feb 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i7.2242
Letters To The Editor
María José Casanova, María Chaparro, Claudia Valenzuela, Carolina Cisneros, Javier P Gisbert 
World J Gastroenterol 21(7):2260-2262. Published online Feb 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i7.2260