BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Alfredo Guglielmi, Andrea Ruzzenente, Simone Conci, Alessandro Valdegamberi, Marco Vitali, Francesca Bertuzzo, Michela De Angelis, Guido Mantovani, Calogero Iacono 
World J Gastroenterol 20(24):7525-7533. Published online Jun 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i24.7525
Maria Rosaria A Muscatello, Antonio Bruno, Giuseppe Scimeca, Gianluca Pandolfo, Rocco A Zoccali 
World J Gastroenterol 20(24):7570-7586. Published online Jun 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i24.7570
Gianguglielmo Zehender, Erika Ebranati, Elena Gabanelli, Chiara Sorrentino, Alessandra Lo Presti, Elisabetta Tanzi, Massimo Ciccozzi, Massimo Galli 
World J Gastroenterol 20(24):7622-7634. Published online Jun 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i24.7622
Evangelista Sagnelli, Caterina Sagnelli, Mariantonietta Pisaturo, Margherita Macera, Nicola Coppola 
World J Gastroenterol 20(24):7635-7643. Published online Jun 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i24.7635
Chien-Hung Chen, Yi-Chun Chiu, Sheng-Nan Lu, Chuan-Mo Lee, Jing-Houng Wang, Tsung-Hui Hu, Chao-Hung Hung 
World J Gastroenterol 20(24):7686-7695. Published online Jun 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i24.7686
Kuang-Chun Hu, Horng-Yuan Wang, Sung-Chen Liu, Chuan-Chuan Liu, Chung-Lieh Hung, Ming-Jong Bair, Chun-Jen Liu, Ming-Shiang Wu, Shou-Chuan Shih 
World J Gastroenterol 20(24):7718-7729. Published online Jun 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i24.7718
Ata A Rahnemai-Azar, Amir A Rahnemaiazar, Rozhin Naghshizadian, Amparo Kurtz, Daniel T Farkas 
World J Gastroenterol 20(24):7739-7751. Published online Jun 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i24.7739
Leticia Perondi Luz, Mohammad Ali Al-Haddad, Michael Sai Lai Sey, John M DeWitt 
World J Gastroenterol 20(24):7808-7818. Published online Jun 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i24.7808
Katrin M Sjoquist, Venessa T Chin, Lorraine A Chantrill, Chelsie O’Connor, Chris Hemmings, David K Chang, Angela Chou, Marina Pajic, Amber L Johns, Adnan M Nagrial, Andrew V Biankin, Desmond Yip 
World J Gastroenterol 20(24):7849-7863. Published online Jun 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i24.7849
Review
Dimitrios Dimitroulis, Petros Tsaparas, Serena Valsami, Dimitrios Mantas, Eleftherios Spartalis, Charalampos Markakis, Gregory Kouraklis 
World J Gastroenterol 20(24):7887-7893. Published online Jun 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i24.7887
Original Article
Research Report
Li-Ying Zhao, Pan Chi, Wei-Xing Ding, Shun-Rong Huang, Si-Fen Zhang, Kai Pan, Yan-Feng Hu, Hao Liu, Guo-Xin Li 
World J Gastroenterol 20(24):7926-7932. Published online Jun 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i24.7926
Case Control Study
Teresa Muñoz-Yagüe, Pablo Solís-Muñoz, Constanza Ciriza de los Ríos, Francisco Muñoz-Garrido, Jesús Vara, José Antonio Solís-Herruzo 
World J Gastroenterol 20(24):7933-7940. Published online Jun 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i24.7933
Retrospective Study
Observational Study
Dong Yang, Mei Jiang, Min Jin, Zhi-Gang Qiu, Zhi-Qiang Shen, Wei-Hong Cui, Da-Ning Wang, Lian-Feng Gong, Bo Li, Xin-Wei Wang, Jun-Wen Li 
World J Gastroenterol 20(24):7955-7963. Published online Jun 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i24.7955
Meta-Analysis
Case Report
Thomas Artur Werner, Feride Kröpil, Martin Olaf Schoppe, Patric Kröpil, Wolfram Trudo Knoefel, Andreas Krieg 
World J Gastroenterol 20(24):7979-7983. Published online Jun 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i24.7979
Hirotoshi Kobayashi, Akifumi Kikuchi, Satoshi Okazaki, Megumi Ishiguro, Toshiaki Ishikawa, Satoru Iida, Hiroyuki Uetake, Kenichi Sugihara 
World J Gastroenterol 20(24):7984-7987. Published online Jun 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i24.7984