BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Jin Hee Noh, Do Hoon Kim, So-Woon Kim, Young Soo Park, Hee Kyong Na, Ji Yong Ahn, Kee Wook Jung, Jeong Hoon Lee, Kee Don Choi, Ho June Song, Gin Hyug Lee, Hwoon-Yong Jung 
World J Clin Cases 8(20):4708-4718. Published online Oct 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i20.4708
Xin Chen, Yi Wang, Liang Gao, Jin Song, Jin-You Wang, Deng-Dian Wang, Jia-Xing Ma, Zhi-Qiang Zhang, Liang-Kuan Bi, Dong-Dong Xie, De-Xin Yu 
World J Clin Cases 8(20):4753-4762. Published online Oct 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i20.4753
Observational Study
Meta-Analysis
Case Report
Federica Palladino, Maria Cristina Fedele, Marianna Casertano, Laura Liguori, Tiziana Esposito, Stefano Guarino, Emanuele Miraglia del Giudice, Pierluigi Marzuillo 
World J Clin Cases 8(20):4838-4843. Published online Oct 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i20.4838
Daisuke Usuda, Shinya Yamada, Toshihide Izumida, Ryusho Sangen, Toshihiro Higashikawa, Ken Nakagawa, Masaharu Iguchi, Yuji Kasamaki 
World J Clin Cases 8(20):4844-4852. Published online Oct 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i20.4844
Zong-Ming Zhang, Chong Zhang, Zhuo Liu, Li-Min Liu, Ming-Wen Zhu, Yue Zhao, Bai-Jiang Wan, Hai Deng, Hai-Yan Yang, Jia-Hong Liao, Hong-Yan Zhu, Xue Wen, Li-Li Liu, Man Wang, Xiao-Ting Ma, Miao-Miao Zhang, Jiao-Jiao Liu, Tian-Tian Liu, Niu-Niu Huang, Pei-Ying Yuan, Yu-Jiao Gao, Jing Zhao, Xi-Ai Guo, Fang Liao, Feng-Yuan Li, Xue-Ting Wang, Rui-Jiao Yuan, Fang Wu 
World J Clin Cases 8(20):4908-4916. Published online Oct 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i20.4908
Wei Lin, Wei-Qi Bao, Jing-Jie Ge, Li-Kun Yang, Zhi-Pei Ling, Xin Xu, Jie-Hui Jiang, Chuan-Tao Zuo, Yu-Hai Wang 
World J Clin Cases 8(20):4938-4945. Published online Oct 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i20.4938
Zhuo-Yan Liu, Xue-Mei Jin, Guang-Hai Yan, Guang-Yu Jin 
World J Clin Cases 8(20):5042-5048. Published online Oct 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i20.5042
Hong-Juan Wang, Xiao-Jun Chen, Lin-Xia Fan, Qiao-Ling Qi, Qi-Zhang Chen 
World J Clin Cases 8(20):5057-5061. Published online Oct 26, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i20.5057