BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Jie-Yu Xiang, Lin Kang, Zi-Ming Li, Song-Lu Tseng, Li-Quan Wang, Tian-Hao Li, Zhu-Jun Li, Jiu-Zuo Huang, Nan-Ze Yu, Xiao Long 
World J Stem Cells 16(4):334-352. Published online Apr 26, 2024. doi: 10.4252/wjsc.v16.i4.334
Fei-Fan Zhang, Yang Hao, Kuai-Xiang Zhang, Jiang-Jia Yang, Zhi-Qiang Zhao, Hong-Jian Liu, Ji-Tian Li 
World J Stem Cells 16(4):375-388. Published online Apr 26, 2024. doi: 10.4252/wjsc.v16.i4.375
Basic Study
Letter to the Editor