BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Colorectal Cancer
Andreas Kirchgatterer, Pius Steiner, Dietmar Hubner, Eva Fritz, Gerhard Aschl, Josef Preisinger, Maximilian Hinterreiter, Bernhard Stadler, Peter Knoflach 
World J Gastroenterol 11(3):315-318. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.315
Gao-Ping Zhao, Zong-Guang Zhou, Wen-Zhang Lei, Yong-Yang Yu, Cun Wang, Zhao Wang, Xue-Lian Zheng, Rong Wang 
World J Gastroenterol 11(3):319-322. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.319
Min-Hua Zheng, Bo Feng, Ai-Guo Lu, Jian-Wen Li, Ming-Liang Wang, Zhi-Hai Mao, Yan-Yan Hu, Feng Dong, Wei-Guo Hu, Dong-Hua Li, Lu Zang, Yuan-Fei Peng, Bao-Ming Yu 
World J Gastroenterol 11(3):323-326. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.323
Qing-Bo Li, Zhi Xu, Neng-Wei Zhang, Li Zhang, Fan Wang, Li-Min Yang, Jian-Sheng Wang, Su Zhou, Yuan-Fu Zhang, Xiao-Si Zhou, Jing-Sen Shi, Jin-Guang Wu 
World J Gastroenterol 11(3):327-330. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.327
Xiao-Qing Jia, Ning Zhong, Li-Hui Han, Jing-Hua Wang, Ming Yan, Fan-Li Meng, Shang-Zhong Zhang 
World J Gastroenterol 11(3):353-356. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.353
Basic Research
Clinical Research
Ching-Liang Lu, Chih-Yen Chen, Jiing-Chyuan Luo, Full-Young Chang, Shou-Dong Lee, Han-Chang Wu, JDZ Chen 
World J Gastroenterol 11(3):372-376. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.372
Brief Reports
Ari Fahrial Syam, Abdul Aziz Rani, Murdani Abdullah, C. Manan, D. Makmun, M. Simadibrata, D. Djojoningrat, Daldiyono, Tadashi Sato 
World J Gastroenterol 11(3):386-388. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.386
Elzbieta Skrzydlewska, Stanislaw Sulkowski, Mariusz Koda, Bogdan Zalewski, Luiza Kanczuga-Koda, Mariola Sulkowska 
World J Gastroenterol 11(3):403-406. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.403
Carsten Büning, Tomas Molnar, Ferenc Nagy, Janos Lonovics, Renita Weltrich, Bettina Bochow, Janine Genschel, Hartmut Schmidt, Herbert Lochs 
World J Gastroenterol 11(3):407-411. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.407
Takatsugu Yamamoto, Taro Ishii, Tomotaka Kawakami, Yoko Sase, Chiaki Horikawa, Nozomu Aoki, Masaki Sanaka, Yasushi Kuyama 
World J Gastroenterol 11(3):412-414. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.412
Chang-Qing Li, Yu-Tong Zhu, Feng-Xue Zhang, Lin-Chun Fu, Xiao-Hui Li, Yi Cheng, Xiang-Yang Li 
World J Gastroenterol 11(3):426-428. Published online Jan 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i3.426
Case Report