BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Liver Cancer
I-Shyan Sheen, Kuo-Shyang Jeng, Shou-Chuan Shih, Chih-Roa Kao, Wen-Hsing Chang, Horng-Yuan Wang, Po-Chuan Wang, Tsang-En Wang, Li-Rung Shyung, Chih-Zen Chen 
World J Gastroenterol 11(2):187-192. Published online Jan 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i2.187
Basic Research
Chi-Jen Chu, Ching-Chin Hsiao, Teh-Fang Wang, Cho-Yu Chan, Fa-Yauh Lee, Full-Young Chang, Yi-Chou Chen, Hui-Chun Huang, Sun-Sang Wang, Shou-Dong Lee 
World J Gastroenterol 11(2):232-236. Published online Jan 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i2.232
Clinical Research
Hiroshi Sakugawa, Tomofumi Nakayoshi, Kasen Kobashigawa, Tsuyoshi Yamashiro, Tatsuji Maeshiro, Satoru Miyagi, Joji Shiroma, Akiyo Toyama, Tomokuni Nakayoshi, Fukunori Kinjo, Atsushi Saito 
World J Gastroenterol 11(2):255-259. Published online Jan 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i2.255
Teng-Wei Chen, Hsiao-Dung Liu, Rong-Yaun Shyu, Jyh-Cherng Yu, Ming-Lang Shih, Tzu-Ming Chang, Chung-Bao Hsieh 
World J Gastroenterol 11(2):260-263. Published online Jan 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i2.260
Brief Reports
Zhi-Min Geng, Ying-Min Yao, Qing-Guang Liu, Xin-Jie Niu, Xiao-Gong Liu 
World J Gastroenterol 11(2):293-295. Published online Jan 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i2.293
Case Report