BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Esophageal Cancer
Hong-Zhi He, Zhen-Mei Song, Kun Wang, Liang-Hong Teng, Fang Liu, You-Sheng Mao, Ning Lu, Shang-Zhong Zhang, Min Wu, Xiao-Hang Zhao 
World J Gastroenterol 10(10):1387-1391. Published online May 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1387
Gastric Cancer
Bing-Qing Chen, Yan-Mei Yang, Qi Wang, Yan-Hui Gao, Jia-Ren Liu, Jing-Shu Zhang, Xuan-Lin Wang, Rui-Hai Liu 
World J Gastroenterol 10(10):1392-1396. Published online May 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1392
Liver Cancer
Lun-Xiu Qin, Zeng-Chen Ma, Zhi-Quan Wu, Jia Fan, Xin-Da Zhou, Hui-Chuan Sun, Qing-Hai Ye, Lu Wang, Zhao-You Tang 
World J Gastroenterol 10(10):1397-1401. Published online May 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1397
Colorectal Cancer
Chong-Zhi Zhou, Guo-Qiang Qiu, Fang Zhang, Lin He, Zhi-Hai Peng 
World J Gastroenterol 10(10):1431-1435. Published online May 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1431
Viral Hepatitis
Shi-Jun Zhang, Ze-Xiong Chen, Shao-Xian Lao, Bi-Jun Huang 
World J Gastroenterol 10(10):1436-1439. Published online May 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1436
Basic Research
N. Sertac Kip, Konstantinos N. Lazaridis, Anatoliy I. Masyuk, Patrick L. Splinter, Robert C. Huebert, Nicholas F. LaRusso 
World J Gastroenterol 10(10):1440-1446. Published online May 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1440
Chun-Fang Gao, Hao Wang, Ai-Hua Wang, Wei-Dong Wan, Yan-Aan Wu, Xian-Tao Kong 
World J Gastroenterol 10(10):1447-1451. Published online May 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1447
Tian-Hua Tang, Chun-Lin Li, Xin Li, Feng-Qin Jiang, Yu-Kun Zhang, Hai-Quan Ren, Shan-Shan Su, Guo-Sheng Jiang 
World J Gastroenterol 10(10):1457-1461. Published online May 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1457
Chao-Yang Lou, Ying-Ming Feng, Ai-Rong Qian, Yu Li, Hao Tang, Peng Shang, Zhi-Nan Chen 
World J Gastroenterol 10(10):1462-1465. Published online May 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1462
Xiao-Feng Bai, Xiao-Guang Ni, Ping Zhao, Shang-Mei Liu, Hui-Xin Wang, Bing Guo, Lan-Ping Zhou, Fang Liu, Jin-Sheng Zhang, Kun Wang, Yong-Qiang Xie, Yong-Fu Shao, Xiao-Hang Zhao 
World J Gastroenterol 10(10):1466-1470. Published online May 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1466
Shun-Gen Guo, Wei Zhang, Tao Jiang, Min Dai, Lu-Fen Zhang, Yi-Chun Meng, Li-Yun Zhao, Jian-Zhao Niu 
World J Gastroenterol 10(10):1487-1494. Published online May 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1487
Zhen-Yu Yin, Xiao-Dong Ni, Feng Jiang, Ning Li, You-Sheng Li, Xiao-Ming Wang, Jie-Shou Li 
World J Gastroenterol 10(10):1499-1503. Published online May 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1499
Clinical Research
Ibrahim A. Al-Mofleh, Abdulrahman M. Aljebreen, Saleh M. Al-Amri, Rashed S. Al-Rashed, Faleh Z. Al-Faleh, Hussein M. Al-Freihi, Ayman A. Abdo, Arthur C. Isnani 
World J Gastroenterol 10(10):1504-1507. Published online May 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1504
Zhao-Yan Jiang, Tian-Quan Han, Guang-Jun Suo, Dian-Xu Feng, Sheng Chen, Xing-Xing Cai, Zhi-Hong Jiang, Jun Shang, Yi Zhang, Yu Jiang, Sheng-Dao Zhang 
World J Gastroenterol 10(10):1508-1512. Published online May 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1508
Hai-Hong Cui, Cun-Long Chen, Ji-De Wang, Yu-Jie Yang, Yong Cun, Jin-Bao Wu, Yu-Hu Liu, Han-Lei Dan, Yan-Ting Jian, Xue-Qing Chen 
World J Gastroenterol 10(10):1521-1525. Published online May 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1521
Brief Reports
Yong Jiang, Yu-Dong Qiu, Xiao-Ping Gu, Xin-Hua Zhu, Yi-Tao Ding 
World J Gastroenterol 10(10):1526-1527. Published online May 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1526
Jian-Ping Yuan, Tao Li, Zhen-Hong Li, Gui-Zhen Yang, Bao-Yu Hu, Xiao-Dong Shi, Tie-Liu Shi, Shan-Qing Tong, Xiao-Kui Guo 
World J Gastroenterol 10(10):1528-1532. Published online May 15, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1528