BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Joseph B. Kirsner 
World J Gastroenterol 9(5):885-887. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.885
Gastric Cancer
Yu-Mei Zhang, Yan-Qiu Zhao, Yang-Lin Pan, Yong-Quan Shi, Xiao-Hang Jin, Hui Yi, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 9(5):894-898. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.894
Guo-Hai Zhao, Tie-Chen Li, Liang-Hui Shi, Ya-Bin Xia, Lin-Ming Lu, Wen-Bin Huang, Hui-Lan Sun, Yi-Sheng Zhang 
World J Gastroenterol 9(5):905-909. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.905
Guo-Yong Hu, Bao-Ping Yu, Wei-Guo Dong, Mu-Qi Li, Jie-Ping Yu, He-Sheng Luo, Zong-Xue Rang 
World J Gastroenterol 9(5):910-914. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.910
Liver Cancer
Colorectal Cancer
Jae-Il Kim, Young-Jin Park, Ki-Hong Kim, Ji-Il Kim, Byung-Joo Song, Meung-Soo Lee, Chul-Num Kim, Seok-Hyo Chang 
World J Gastroenterol 9(5):956-960. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.956
Cameron Platell, Daniel Lim, Nazreen Tajudeen, Ji-Li Tan, Karen Wong 
World J Gastroenterol 9(5):961-964. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.961
Xing-Shu Dong, Hai-Tao Xu, Zhi-Wei Yu, Ming Liu, Bin-Bin Cui, Peng Zhao, Xi-Shan Wang 
World J Gastroenterol 9(5):970-973. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.970
Lian-Jie Lin, Chang-Qing Zheng, Yu Jin, Ying Ma, Wei-Guo Jiang, Tie Ma 
World J Gastroenterol 9(5):974-977. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.974
Viral Hepatitis
Catherine H. Wu, Edwin C. Ouyang, Cherie Walton, Kittichai Promrat, Faripour Forouhar, George Y. Wu 
World J Gastroenterol 9(5):978-983. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.978
Yuan-Ding Chen, Ming-Ying Liu, Wen-Lin Yu, Jia-Qi Li, Qin Dai, Zhen-Quan Zhou, Sergio G. Tisminetzky 
World J Gastroenterol 9(5):984-992. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.984
Anastasios Roussos, Constantin Goritsas, Thomas Pappas, Maria Spanaki, Panagiota Papadaki, Angeliki Ferti 
World J Gastroenterol 9(5):993-995. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.993
Yi Gao, Ying Ma, Mei Li, Tong Cheng, Shao-Wei Li, Jun Zhang, Ning-Shao Xia 
World J Gastroenterol 9(5):996-1002. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.996
Xue-Song Liang, Jian-Qi Lian, Yong-Xing Zhou, Qing-He Nie, Chun-Qiu Hao 
World J Gastroenterol 9(5):1008-1013. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.1008
Basic Research
Jing-Guo Wei, Yao-Cheng Wang, Guo-Min Liang, Wei Wang, Bao-Ying Chen, Jia-Kuan Xu, Li-Jun Song 
World J Gastroenterol 9(5):1014-1019. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.1014
P Suresh Kanna, CB Mahendrakumar, T Chakraborty, P Hemalatha, Pratik Banerjee, M Chatterjee 
World J Gastroenterol 9(5):1020-1027. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.1020
Wen-Hui Fang, Yong-Ming Yao, Zhi-Guo Shi, Yan Yu, Ye Wu, Lian-Rong Lu, Zhi-Yong Sheng 
World J Gastroenterol 9(5):1038-1044. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.1038
Dong Xia, Ru-Qian Zhao, Xi-Hui Wei, Qing-Fu Xu, Jie Chen 
World J Gastroenterol 9(5):1058-1062. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.1058
Shao-Fan Hou, Hai-Rong Li, Li-Zhen Wang, De-Zhu Li, Lin-Sheng Yang, Chong-Zheng Li 
World J Gastroenterol 9(5):1063-1066. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.1063
Rong Guo, Ping Zou, Hua-Hua Fan, Feng Gao, Qing-Xin Shang, Yi-Lin Cao, Hua-Zhong Lu 
World J Gastroenterol 9(5):1077-1081. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.1077
Clinical Research
Min Tan, Chao-Xu Zheng, Zhi-Mian Wu, Guo-Tai Chen, Liu-Hua Chen, Zhen-Xian Zhao 
World J Gastroenterol 9(5):1086-1089. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.1086
Oya Uygur-Bayramiçli, Gül Dabak, Resat Dabak 
World J Gastroenterol 9(5):1098-1101. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.1098
Lei Shen, Jian-Gao Fan, Yan Shao, Min-De Zeng, Jun-Rong Wang, Guo-Hao Luo, Ji-Qiang Li, Si-Yao Chen 
World J Gastroenterol 9(5):1106-1110. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.1106
Brief Reports
Shan Qin, Hong Tang, Lian-San Zhao, Fang He, Yong Lin, Li Liu, Xiao-Mei He 
World J Gastroenterol 9(5):1111-1113. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.1111
Yang Bai, Ya-Li Zhang, Jian-Feng Jin, Ji-De Wang, Zhao-Shan Zhang, Dian-Yuan Zhou 
World J Gastroenterol 9(5):1119-1122. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.1119
Mehmet Sargýn, Oya Uygur-Bayramiçli, Haluk Sargýn, Resat Dabak, Ekrem Orbay, Dilek Yavuzer, Ali Yayla 
World J Gastroenterol 9(5):1126-1128. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.1126
Yutaka Shiino, Ziad T. Awad, Gleb R. Haynatzki, Richard E. Davis, Ronald A. Hinder, Charles J. Filipi 
World J Gastroenterol 9(5):1129-1131. Published online May 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i5.1129