BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Taslima T Lina, Shatha Alzahrani, Jazmin Gonzalez, Irina V Pinchuk, Ellen J Beswick, Victor E Reyes 
World J Gastroenterol 20(36):12753-12766. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.12753
Shatha Alzahrani, Taslima T Lina, Jazmin Gonzalez, Irina V Pinchuk, Ellen J Beswick, Victor E Reyes 
World J Gastroenterol 20(36):12767-12780. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.12767
Francesco Franceschi, Annalisa Tortora, Teresa Di Rienzo, Giovanna D’Angelo, Gianluca Ianiro, Franco Scaldaferri, Viviana Gerardi, Valentina Tesori, Loris Riccardo Lopetuso, Antonio Gasbarrini 
World J Gastroenterol 20(36):12809-12817. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.12809
Saurabh Kumar Patel, Chandra Bhan Pratap, Ashok Kumar Jain, Anil Kumar Gulati, Gopal Nath 
World J Gastroenterol 20(36):12847-12859. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.12847
Calogero Vetro, Alessandra Romano, Irene Amico, Concetta Conticello, Giovanna Motta, Amalia Figuera, Annalisa Chiarenza, Cosimo Di Raimondo, Giorgio Giulietti, Giacomo Bonanno, Giuseppe Alberto Palumbo, Francesco Di Raimondo 
World J Gastroenterol 20(36):12993-13005. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.12993
Review
Ai-Xi Sun, Chang-Jiang Liu, Zi-Qin Sun, Zhi Wei 
World J Gastroenterol 20(36):13071-13078. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.13071
Wei Tang, Yong-Fang Jiang, Murugavel Ponnusamy, Mamadou Diallo 
World J Gastroenterol 20(36):13079-13087. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.13079
Original Article
Bing Yan, Long Liu, Ying Zhao, Li-Juan Xiu, Da-Zhi Sun, Xuan Liu, Ye Lu, Jun Shi, Yin-Cheng Zhang, Yong-Jin Li, Xiao-Wei Wang, Yu-Qi Zhou, Shou-Han Feng, Can Lv, Pin-Kang Wei, Zhi-Feng Qin 
World J Gastroenterol 20(36):13105-13118. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.13105
Research Report
Case Control Study
Magdalena Stojek, Krystian Adrych, Lukasz Rojek, Marian Smoczynski, Tomasz Sledzinski, Sylwia Szrok, Julian Swierczynski 
World J Gastroenterol 20(36):13127-13132. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.13127
Junichi Iwamoto, Yuji Mizokami, Yoshifumi Saito, Koichi Shimokobe, Akira Honda, Tadashi Ikegami, Yasushi Matsuzaki 
World J Gastroenterol 20(36):13133-13138. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.13133
Retrospective Study
Samuel D James, Paul E Wise, Tania Zuluaga-Toro, David A Schwartz, M Kay Washington, Chanjuan Shi 
World J Gastroenterol 20(36):13139-13145. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.13139
Chiara Rosso, Maria Lorena Abate, Alessia Ciancio, Silvia Strona, Gian Paolo Caviglia, Antonella Olivero, Giovanni Antonio Touscoz, Mario Rizzetto, Rinaldo Pellicano, Antonina Smedile 
World J Gastroenterol 20(36):13146-13152. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.13146
Michael Pavlides, Ashley Barnabas, Nilesh Fernandopulle, Adam A Bailey, Jane Collier, Jane Phillips-Hughes, Anthony Ellis, Roger Chapman, Barbara Braden 
World J Gastroenterol 20(36):13153-13158. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.13153
Wei Rao, Man Xie, Tao Yang, Jian-Jun Zhang, Wei Gao, Yong-Lin Deng, Hong Zheng, Cheng Pan, Yi-He Liu, Zhong-Yang Shen 
World J Gastroenterol 20(36):13159-13166. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.13159
Clinical Trials Study
Adam Durczynski, Anna Kumor, Piotr Hogendorf, Dariusz Szymanski, Piotr Grzelak, Janusz Strzelczyk 
World J Gastroenterol 20(36):13167-13171. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.13167
Yi-Feng Zhou, Wei Xu, Xia Wang, Jin-Shan Sun, Jing-Jing Xiang, Zhao-Shen Li, Xiao-Feng Zhang 
World J Gastroenterol 20(36):13172-13177. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.13172
Randomized Controlled Trial
Case Report
José Pedro Pinto, Agostinho Cordeiro, Ana Margarida Ferreira, Conceição Antunes, Patrícia Botelho, Ana João Rodrigues, Pedro Leão 
World J Gastroenterol 20(36):13191-13194. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.13191
Hae Il Jung, Taesung Ahn, Myoung Won Son, Zisun Kim, Sang Ho Bae, Moon Soo Lee, Chang Ho Kim, Hyon Doek Cho 
World J Gastroenterol 20(36):13195-13199. Published online Sep 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i36.13195